Logga in

Blogg: Ackreditering är en sak på världsnivå

2018-12-21
Kompetensbedömning och särskilt ordet ackreditering är så gott som okända för många. Vad är det frågan om?

Objekt för ackreditering är testnings- och kalibreringslaboratorier, besiktningsorgan, organisationer och kontrollörer som utför certifieringar. Med ackreditering påvisas objektens kompetens. Man kan lite på de tjänster som en ackrediterad aktör producerar. Ackreditering baserar sig på internationella kriterier. Det är ett harmoniserat förfarande och erkänns globalt genom multilaterala avtal om erkännande. Ackreditering är en sak på världsnivå.

I Finland utför FINAS kompetensbedömningar. Aktörer som utför ackrediteringar finns redan i över hundra länder. Antalet fortsätter att öka. Ökning sker bland annat i Afrika.

I Europa är antalet organisationer som erbjuder ackreditering begränsat till en per EU medlemsstat. På andra ställen i världen finns det inte motsvarande begränsningar. Men vanligtvis har ändå en stat endast en ackrediteringsorganisation. Det finns vissa undantag, såsom USA. Där finns det flera aktörer som erbjuder ackreditering.

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringsbeslutet omfattar alltid ett kompetensområde. Där syns det vilka förfaranden som omfattas av ackrediteringen. Ackrediteringen täcker t.ex. inte nödvändigtvis testningslaboratoriets alla testningsmetoder.

Fastän aktören är ackrediterad, får aktören endast hänvisa till ackreditering i samband med rapportering för de förfaranden som hör till det ackrediterade kompetensområdet.

Det lönar sig att hänvisa till ackreditering

Hänvisning till ackreditering i samband med rapportering av resultat är endast obligatoriskt i ackrediterad certifieringsverksamhet. Det är möjligt att man i framtiden avtalar om obligatoriskt hänvisande även inom andra delområden, t.ex. testning och besiktning.

Hänvisning kan göras genom att använda objektets ackrediteringsnummer eller muntligt. Att hänvisa till ackreditering rekommenderas och är viktigt även inom andra branscher än certifiering. Endast genom att hänvisa till ackreditering kan olika parter stöda sig på kompetensen som påvisats genom ackrediteringen.

Mer erkännande globalt

Kompetensbedömningar har gjorts globalt under en lång tid, och även FINAS har verkat i nästan 30 år. I nästan alla ackrediteringsorganisationers namn kan ett ackrediteringsliknande ord identifieras. Det förbättrar kännedomen om termen.

Global marknadsföring av ackreditering är väldigt viktigt så att användningen av ackreditering som kompetenspåvisare skulle öka. På Samarbetsorganisationen för europeiska ackrediteringsorganisationer EA:s (European co operation for accreditation) webbsida finns det material för att öka kännedomen om ackreditering. På de globala ackrediteringsorganisationernas samarbetsförening IAF:s och ILAC:s webbsidor finns även mycket motsvarande material.

Framåt med hjälp av exemplens kraft

Exempel på användning av ackreditering runtom i världen finns på Public Sector Assurance -sidorna. Webbsidan är ett samarbetsprojekt där bland annat IAF, ILAC och standardiseringsorganisationerna ISO och IEC medverkar. På webbsidan finns för tillfället över 300 exempel från olika sektorer såsom hälsovård, bygge, miljöskydd, energiindustri och livsmedelssäkerhet.

Syftet med webbsidan är att öka myndigheternas och lagstiftarnas kännedom om ackrediteringens användningsobjekt. Webbsidan har tagits emot väl runtom i världen, och man önskar få fler exempel till sidan. På webbsidan finns det inte ännu exempel från Finland, men jag är säker på att detta kommer att ändras. I Finland finns det många branscher som kräver ackreditering. Som exempel bland annat lagstadgade besiktningsfunktioner. FINAS sprider för sin egen del kännedom om webbsidans existens och kommer att be om exempel från berörda parter.

risto_suominen.jpg 

Risto Suominen

direktör, FINAS

@R1stoSuominen

ackreditering