Sisäänkirjautuminen

Tiedotustilaisuus viranomaisille

16.12.2021
FINAS järjestää  kahden vuoden välein viranomaisseminaarin nykyisille ja tuleville viranomaisyhteistyökumppaneilleen. Eilinen seminaari järjestettiin etäyhteyksin ja mukana oli ennätysmäärä osallistujia 60 henkilöä. 
​Seminaarissa kuulimme ohjaavan ministeriömme TEM:n kuulumisten lisäksi myös yhteistyökumppaneitamme. Omat kokemuksensa kertoivat Säteilyturvakeskus STUKin edustaja sekä Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin ajoneuvopuolen viranomainen. Myös asiakkaan edustaja Inspecta Tarkastus Oy:ltä kertoi yhteistyöstä sekä FINASin että viranomaisen kanssa.
 
FINASin edustajat kertoivat akkreditointiprosessista lakisääteisten arviointien osalta. Keskeisintä on, että FINASilla on olemassa yhtenevä akkreditointiprosessi pätevyyden arviointiin, jota hyödynnetään sekä vapaaehtoisella, että lakisääteisellä sektorilla. Kansallisena akkreditointielimenä FINASilla on valmius pätevyyden arviointiin hyvin monen tyyppisen toiminnan osalta. Lähtökohtaisesti viranomaistoiminnassa tulisi aina käyttää akkreditointia, kun täytyy osoittaa toimijoiden pätevyys (EU asetus 765/2008).
 
Lakisääteisen arviointiprosessin taustalla on usein yhteistyö kyseisen toiminnan valvovan viranomaisen kanssa. Yhteistyö varmistaa arviointien kattavuuden ja erityispiirteiden huomioimisen myös lakisääteisten toimintojen osalta. Yhteistyössä viranomainen informoi FINASia lainsäädäntöhankkeista, joissa on akkreditointia koskevia vaatimuksia. Myös arviointien toteutukseen tarvittavien teknisten arvioijien kartoittaminen voidaan tehdä yhteistyössä. Yhteistyön tavoitteena on, että FINAS ymmärtää viranomaisen tarpeita ja viranomainen ymmärtää millaista arviointityötä FINAS tekee tämän tarpeen täyttämiseksi. Yhteistyön periaatteita on kuvattu FINASin julkaisussa A6 Finas_A6_viranomaisyhteistyon_periaatteet.pdf
 
Akkreditoinnin laajuus kuvataan toimijan pätevyysalueessa. Pätevyysalue on julkinen ja FINASin akkreditoimat toimijat ja heidän pätevyysalueensa löytyvät FINASin verkkosivuilta Akkreditoidut toimijat

Pätevyysalueen kuvauksen laajuudesta ja yksityiskohdista sovitaan lakisääteisten arviointien osalta viranomaisen kanssa, jotta kuvaus vastaa riittävän tarkasti viranomaisen tarpeita ja arvioinnin tuloksen hyödyntämistä edelleen. Esimerkiksi ilmoitettujen laitosten pätevyysalue kuvataan mahdollisimman tarkasti vastaamaan EU:n NANDO-järjestelmän vaatimuksia.
 
Suurin osa säädellyllä sektorilla toimivista toimijoista suorittavat lainsäädännöstä tulevia julkisia hallintotehtäviä. Tällöin toimijat ovat osa välillistä julkista hallintoa. Tällaisesta toiminnasta olemme kertoneet laajemmin jo aiemmin julkaistussa artikkelissa Julkisia hallintotehtäviä tekevien toimijoiden akkreditointi (linkki​).säädelty sektori; akkreditointi; viranomaisyhteistyö