Sisäänkirjautuminen

Standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 käyttöönotto

8.8.2018
Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden arvioinneissa pätevyysvaatimuksena käytettävän standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 käyttöönotossa on siirrytty seuraavaan vaiheeseen. 


Alkaen 1.8.2018 FINAS tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden arviointiin uuden standardiversion mukaan ja myös uudet hakijat voivat hakea uuden standardiversion mukaista akkreditointia. Tavoitteena on saada kaikki laboratoriot arvioitua uuden version mukaan kesään 2020 mennessä. Kansainvälisesti sovittu standardin siirtymäaika päättyy 31.11.2020. Tällöin kaikkien laboratorioiden akkreditointien tulee olla uuden standardiversion mukaisia.

 


Keväällä 2018 FINAS toteutti uuden standardin keskeisistä muutoksista yhteensä neljä koulutustilaisuutta laboratorioille sekä teknisille arvioijille. Uuden version koulutuksia jatketaan syksyllä teknisille arvioijille arvioijaseminaarin yhteydessä ja laboratorion edustajille 25.9. 2018 Lisätietoja koulutuksista löytyy täältä
Tarvittaessa koulutustilaisuuksia pyritään järjestämään vielä tämänkin jälkeen.

Kevään koulutuksissa kysyimme laboratorion edustajilta, milloin he aikovat hakea arviointia uuden standardiversion mukaisesti. Pääosa laboratorioista vastasi, että valmius arviointiin uuden version mukaisesti on vuoden 2019 aikana. Uusi standardiversio on suurella osalla jo työn alla. Tällä hetkellä uudesta standardiversiosta on SFS:n sivuilta saatavissa englanninkielinen versio. Suomenkielinen versio on tulossa syksyn 2018 aikana. Ruotsinkielinen versio on ostettavissa Ruotsin standardisoimisliiton kautta www.sis.se.

Koulutuksissa FINASin kouluttajat vastasivat standardin tulkintaan liittyviin kysymyksiin. Standardin tulkinnasta on käyty keskustelua kansainvälisesti akkreditointiyhteisössä jo ennen standardin julkaisua. Lisäksi julkaisun jälkeen toteutettiin EA:n (Euroopan akkreditointielinten yhteistyöjärjestö) työpaja-  ja keskustelutilaisuus, johon FINASin edustaja osallistui. Keskustelua jatketaan varmasti vielä kansainvälisesti, kun uuden version arvioinneista saadaan kokemusta. Tällä tavoin arviointien sisältöä yhtenäistetään eri maissa.

Teknisiä arvioijia mietitytti eniten käytännön arviointityön suorittaminen ja raportointia ohjaavat selostepohjat. FINAS on työstänyt uudet selostepohjat uuden standardiversion arviointeihin. Arviointien toteuttamisessa erityisesti riskipohjainen arviointi herätti kysymyksiä. Riskien arviointia ja riskipohjaisen arvioinnin käytäntöjä käydään läpi elokuun arvioijaseminaarissa, jonka FINAS järjestää teknisille arvioijille. Myös sisäisten kalibrointien, ns. in-house kalibrointien, arviointi käytännössä kiinnosti monia. Näitä kalibrointeja on arvioitu aiemminkin, mutta vaatimukset sisäisten kalibrointien pätevälle toteutukselle, mittausepävarmuudelle ja jäljitettävyydelle on nyt kuvattu aikaisempaa selkeämmin.

Asiakkaiden keskuudessa eniten mietityttävät standardin uudet vaatimukset: riskien arviointi ja hallinta, valintasääntö sekä henkilöstön monitorointi. Riskien arvioinnista todettiin, että standardi ei vaadi muodollisia riskinhallinnan menettelyjä tai prosesseja. Laboratorion tulee kuitenkin itse päättää, mitkä riskit ja mahdollisuudet nostetaan toiminnasta esille. FINAS tulee arvioimaan, että riskejä on tunnistettu ja analysoitu sekä riskien vähentämiseksi ja/tai poistamiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin.

 

17025_sanapilvi.jpg
 

Uudesta standardiversiosta on aikaisemmin tiedotettu FINASin verkkosivuilla joulukuussa 2017,
käyttöönoton aikatauluista tammikuussa 2018 ja keskeisistä muutoksista toukokuussa 2018.

Lisätietoja: Jenni Harjuoja (a) finas.fi

#17025 #uusiversio