Sisäänkirjautuminen

Standardin ISO/IEC 17025:2017 uusi versio tuo muutoksia laboratorioiden arviointeihin

21.12.2017
Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyysvaatimusten standardi ISO/IEC 17025 on päivitetty ja uusi standardiversio on julkaistu 30.11.2017. FINAS järjestää keväällä 2018 koulutuksia huhti-toukokuussa teknisille arvioijille ja asiakkaille.

Akkreditointielinten kansainvälinen yhteistyöjärjestö ILAC on päättänyt, että standardiversion siirtymäaika on kolme vuotta. FINAS suunnittelee siirtymäajan arviointitoimenpiteet niin, että kaikki laboratoriot tullaan arvioimaan ja päätökset tekemään uuden standardin vaatimusten mukaisesti hyvissä ajoin ennen siirtymäajan umpeutumista. Aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

Standardista

Standardin julkaisemisesta vastaa Suomen Standardisoimisliitto, SFS. Standardista on julkaisupäivänä julkaistu englanninkielinen versio. SFS vastaa standardin kääntämisestä ja standardi tullaan kääntämään suomeksi kevään 2018 aikana. Lisätietoja saa SFS:stä (www.sfs.fi).

Keskeiset muutokset

Standardin keskeisimpiä muutoksia ovat standardin rakenne, joka noudattelee 17000-standardiperheen rakennetta. Sisältöä on uudistettu myös riskiperusteisella ajattelutavalla. Ohjaavia vaatimuksia on jonkin verran supistettu ja korvattu näyttöön perustuvilla vaatimuksilla. Laboratoriotoimintojen ja henkilöstön puolueettomuus on nostettu enemmän esille.

Uuden standardiversion koulutukset

FINAS järjestää keväällä 2018 koulutuksia huhti-toukokuussa teknisille arvioijille ja asiakkaille. Koulutuksessa käydään läpi keskeisimmät standardipäivityksen muutokset. Tarkemmat ajankohdat, ja tiedot koulutuksen sisällöstä löytyy FINASin verkkosivuilta.

Lue lisää

Lisätietoja: Jenni Harjuoja (s-posti jenni.harjuoja(a)finas.fi)