Sisäänkirjautuminen

Uusi hinnasto 1.1.2022

14.1.2022
FINAS-akkreditointipalvelu on julkaissut akkreditointia koskevan hinnaston, joka perustuu työ- ja elinkeinoministeriön 22.12.2021 antamaan asetukseen ja joka tuli voimaan 1.1.2022 alkaen.

​​A​setus määrittelee Tukesin ja siten myös FINASin maksullisten palveluiden hinnat seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ja on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.


hinnasto