Prislista 1.1.2022

2022-01-14
Ackrediteringstjänsten FINAS har publicerat en prislista som grundar sig på arbets- och näringsministeriets förordning från den 22 december 2021.
​Förordningen fastställer beloppen för de avgifter som uppbärs för Tukes och därmed också FINAS avgiftsbelagda tjänster under de följande tre åren och gäller fram till utgången av 2024. 
​​

prislista