Sisäänkirjautuminen

Pätevyysalueiden muutos - elintarvikkeet ryhmitellään viiteen alaryhmään

11.6.2020
Elintarvikkeet matriisina akkreditoiduissa pätevyysalueissa
 
FINAS on yhteistyössä Ruokaviraston kanssa sopinut akkreditoitujen pätevyysalueiden elintarvikkeet-matriisin jakamisesta viiteen alaryhmään. Tässä artikkelissa kerrotaan taustasta ja perusteluista jaolle sekä käyteityistä matriisien jakoperusteista.  Lisäksi kerrotaan tulevista toimenpiteistä laboratorioissa, joiden pätevyysalueessa on testattavana matriisina elintarvikkeet.

​​

​FINAS on akkreditoinut noin 20 laboratoriota, jotka tekevät kemiallista ja mikrobiologista testausta elintarvikkeista. FINASissa on aiemmin jaoteltu vesi- ja rehumatriisit kuvaavampiin alaryhmiin. Työtä on jatkettu elintarvikematriisien osalta Ruokaviraston kanssa. 

FINAS ja Ruokavirasto päätyivät yhteistyössä seuraaviin viiteen alaryhmään:

 • Yhdistelmäelintarvikkeet                                                                             
 • Kasvikset, hedelmät, marjat ja viljat ja niistä tehdyt valmisteet                                                      
 • Maito ja niistä tehdyt valmisteet                                                                                        
 • Kala ja äyriäiset ja niistä tehdyt valmisteet                                                                   
 • Lihat ja munat ja niistä tehdyt valmisteet            
                                                            

Kun pätevyysalueessa on testattavana materiaalina elintarvikkeet, kyseessä on mukautuva pätevyysalue.

Pätevyysalueiden kehittämistyöhön on vaikuttanut FINASin EA-vertaisarvioinnissa saamat poikkeamat koskien yksilöityä ja mukautuvaa pätevyysaluetta. Tarkoituksena on saada paremmin näkyville, mitä elintarvikkeita kuuluu laboratorion palveluihin elintarviketestauksessa. Kehitystyössä on kuultu viranomaisen näkemyksiä.  Ryhmittelyssä on hyödynnetty standardia ISO/FDIS 16140-3 ja NMKL 32:2017 ohjetta.

Jatkotoimenpiteet ja asian eteneminen

FINASin toimenpiteet

 • Muutokset aloitetaan syyskuussa.
 • Muutokset toteutetaan arviointien yhteydessä.
 • FINAS tulee pyytämään tietoja ryhmittelyn tueksi ennakkoon toimitettavan aineiston yhteydessä.

Laboratorioilta odotetaan

 • Laboratoriossa analysoidaan, mille elintarvikeryhmille sillä on pätevyys ja mihin pätevyys perustuu.
 • Laboratoriolta ei pyydetä vanhaa validointidataa eikä edellytetä lisävalidointeja.
 • Pätevyysalueessa voidaan kuvata testattava materiaali myös suppeammin (esim. naudanliha).
 • Laboratoriossa laaditaan ehdotus uudeksi pätevyysalueeksi.

Muutos on tekninen, jossa laboratorioiden nykyinen toiminta jaetaan viiteen eri kategoriaan laboratorion pätevyyden ja kokemuksen mukaisesti. Pätevyysalue muokataan päätösvaiheessa saatujen tietojen ja arvioinnin tuloksen perusteella yhteistyössä laboratorion kanssa.

Matriisi; Elintarvikkeet; Elintarviketestaus