Logga in

Ändring i kompetensområdet – livsmedlen delas in i fem undergrupper

2020-06-11
Livsmedel som matris i ackrediterade kompetenområden

FINAS har i samarbete med Livsmedelsverket beslutit att dela in livsmedelsmatrisen i de ackrediterade kompetensområdena i fem undergrupper. I denna artikel redogör vi för bakgrunden till denna ändring och hur matriserna delas in. Dessutom redogörs för vilka åtgärder detta innebär för laboratorier vars kompetensområde innefattar matrisen livsmedel.

​​

FINAS har ackrediterat ca 20 laboratorier som utför kemisk och mikrobiologisk testning av livsmedel. Redan tidigare har FINAS delat in vatten- och fodermatriserna i mer beskrivande undergrupper. Nu har man tillsammans med Livsmedelsverket utvidgat indelningen till att innefatta även livsmedelsmatrisen.

FINAS och Livsmedelsverket har tillsammans kommit fram till följande fem undergrupper:

 • Kombinationslivsmedel                                                                                
 • Grönsaker, frukt, bär, spannmål samt produkter av dessa 
 • Mjölk och mjölkprodukter
 • Fisk och skaldjur samt produkter av dessa                                       
 • Kött och ägg samt produkter av dessa                                                                             

                                                     

Då materialet som testas är livsmedel är det frågan om ett flexibelt kompetensområde.

Utvecklingen av kompetensområdena baserar sig på en avvikelse som FINAS fått i samband med EA-bedömningen gällande specificerade och flexibla kompetensområden. Målet har varit att bättre kunna få fram vilka livsmedelstester som ingår i laboratoriets tjänster. Under arbetet har man hört myndigheterna. I gruppindelningen har man utnyttjat standarden ISO/FDIS 16140-3 och anvisningen NMKL 32:2017.

 

Fortsatta åtgärder och hur ärendet fortskrider

Åtgärder från FINAS sida

 • Ändringar görs från och med september
 • Ändringarna verkställs i samband med bedömningarna
 • FINAS ber information om gruppindelningen i samband med materialbegäran

Av laboratorierna förväntas

 • Laboratoriet analyserar vilka livsmedelsgrupper som ingår i kompetensområdet och vad denna kompetens baserar sig på
 • Tidigare validieringsdata behövs ej och det krävs ingen tilläggsvalidiering
 • I kompetenområdet kan det testade materialet även beskrivas snävare (t.ex. nötkött)
 • Laboratoriet kommer med ett förslag till nytt kompetensområde

Ändringen är teknisk. Den nuvarande verksamheten delas in i fem olika kategorier på basen av laboratoriets kompetens och erfarenhet.  Kompetensområdet redigeras i samband med beslutsprocessen i samarbete med kunden på basen av informationen och resultaten från bedömningen. 

matris; livsmedeltestning; Livsmedel