Sisäänkirjautuminen

FINAS Asiakastiedote: Loppuvuoden arviointien toteuttaminen

14.10.2020
FINASin arvioinnit toteutetaan syksyllä 2020 pääsääntöisesti etäarviointeina. Miten tämä vaikuttaa arvioinnin kustannuksiin?

TUKES on linjannut, että etätyösuositus on voimassa tämän vuoden loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että FINASin arvioinnit toteutetaan edelleen pääsääntöisesti etäarviointeina. Arviointeja voidaan tietyissä tilanteissa toteuttaa paikan päällä. Arviointia suunnitellessa tehdään erillinen käynnin riskinarviointi, jossa arvioidaan, voidaanko lähiarviointi toteuttaa:
- riskinarviointi tarkoittaa tässä sekä terveysperusteisia että arvioinnin lopputulokseen vaikuttavia riskejä
- riskinarvioinnissa huomioidaan mm. etäisyys kohteeseen, matkustustapa, yöpyminen, saman kohteen eri toimipisteet useampana päivänä, arvioijaryhmän ja kohteen suuruus
- riskinarvioinnin perusteella voidaan myös päätyä tekemään osa arvioinnista lähi- ja osa etäarviointina
- ensisijaisesti lähiarviointeja on toteutettu ensiarvioinneissa ja kenttäseurannoissa

Pandemiatilannetta seurataan ja tarvittaessa käytäntöjä muutetaan. FINASista otetaan yhteyttä asiakkaaseen normaalin käytännön mukaisesti arviointien toteuttamiseksi. Mikäli on kysymyksiä arviointien toteuttamiseen liittyen, voitte olla yhteydessä akkreditointi@finas.fi

Etäarviointien vaikutus kustannuksiin

Arviointeihin liittyvät matkakustannukset on sisällytetty akkreditoinnin perusmaksuun/vuosimaksuun. Maksujen suuruus on määritelty Työ -ja elinkeinoministeriön asettamassa maksuasetuksessa (1391/2018). Asetus on annettu kolmeksi vuodeksi (2019-2021) emmekä ilman uutta asetusta voi poiketa siitä. Uutta asetusta aletaan tehdä ensi vuonna ja silloin lisääntynyt etäarviointien tekeminen voidaan huomioida.

Arvioinnit vuonna 2021

Loppuvuodesta 2020 FINAS arvioi tilanteen, miten ja millä keinoin arviointeja jatketaan.

#etäarviointi; #akkreditointi