Logga in

FINAS kundmeddelande: Genomförandet av bedömningarna hösten 2020

FINAS bedömningar genomförs i huvudsak som distansbedömningar i höst.  Hur inverkar detta på kostnaderna?

​TUKES har dragit upp linjer för distansarbete som är i kraft till årets slut. Detta innebär att FINAS bedömningar i huvudsak genomförs som distansbedömningar.  Bedömningar på plats görs endast i särskilda fall. I samband med planeringen görs en skild riskbedömning för bedömningsbesöket där vi avväger huruvida en bedömning på plats är möjlig att genomföra:
- med riskbedömning avses här både hälsofaktorer och risker som kan påverka bedömningens slutresultat
- i riskbedömningen beaktas bl.a. distansen till kunden, resesätt, övernattning, ifall företagets olika verksamheter bedöms under flera dagar, storleken på bedömargruppen och företaget som bedöms
- på basen av riskbedömningen kan en del av bedömningen ske på distans och en del på plats
- i första hand görs bedömning på plats då en ny kund ansöker om ackreditering samt vid kontroll av fältverksamhet hos redan ackrediterade kunder

FINAS följer med utvecklingen av pandemin och vid behov ändrar vi vår praxis. Vi tar kontakt med kunden och kommer överens om bedömningen i normal ordning. Ifall ni har frågor kring hur bedömningen kan genomföras ber vi er kontakta oss på adressen akkreditointi@finas.fi

Distansbedömningens inverkan på kostnaderna

Resekostnaderna som bedömningsbesöken medför är inkluderade i ackrediteringens grundavgift/årsavgift. Storleken på denna är fastställd i arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och  kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1391/2018). Förordningen är i kraft i tre år (2019-2021) och vi kan inte avvika från denna. Arbetet för en ny förordning påbörjas nästa år och i detta arbete kan ett ökat antal distansbedömningar tas i beaktande.

Bedömningarna år 2021

FINAS gör en ny bedömning av situationen i slutet av år 2020 och bestämmer hur bedömningarna utförs i fortsättningen.