Logga in

Information om FINAS

​​​
​Ackrediteringstjänsten FINAS är en enhet som verkar vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Finas erbjuder ackreditering, dvs. tjänst för konstaterande av kompetens i Finland. FINAS har utsetts till det nationella ackrediteringsorganet i Finland enligt europeisk lagstiftning (lagen 2005/920 och förordningen 2005/977). I Finland, i likhet med andra EU-länder, finns endast ett ackrediteringsorgan. Enligt det europeiska ackrediteringssystemet ska ackrediteringen i EU-medlemsländerna vara en av staten organiserad allmännyttig tjänst som inte är vinstdrivande och som inte förknippas med konkurrens på marknaden.

Verksamheten drivs och utvecklas genom budgetfinansiering i enlighet med internationella avtal. Alla verksamhetskostnader i anslutning till den anlitade ackrediteringstjänsten faktureras av kunden.

Ackrediteringen gör det möjligt att påvisa kompetens opartiskt och oberoende enligt internationella standarder. Ackreditering ska ansökas hos FINAS, som fattar ackrediteringsbeslut utifrån en bedömning. I Finland finns över 200 ackrediterade laboratorier, kontrollorgan, certifieringsorgan och andra organ för bedömning av överensstämmelse med kraven. Den ackrediterade verksamheten beskrivs ingående på vår​​​​​ w​ebbplats. 

 

 

kompetens; ackrediteringstjänsten; ackreditering