Sign In

Sidosryhmäyhteistyö

​​
FINAS tekee aktiivista yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. Tavoitteena on kehittää akkreditointia yhteistyössä sidosryhmien kanssa niin, että akkreditointipalvelu soveltuu mahdollisimman hyvin eri sektoreiden tarpeisiin.

Toiminnan kehittämisessä noudatetaan Euroopan unionin ja akkreditoinnin yhteistyöjärjestön European co-operation for Accreditation (EA) asettamia vaatimuksia ja periaatteita. Eurooppalaisen yhteistyön tavoitteena on tukea EA:ta ja sen jäseninä olevia akkreditointielimiä ylläpitämään, kehittämään ja vahvistamaan yhteistyötä kansallisten ja EU-tason lainsäätäjien kanssa.

EUn asetuksen (EY) N:o 765/2008 (pdf) mukaisesti kaikki EU:n kansalliset akkreditointijärjestelmät toimivat samoja periaatteita noudattaen. Asetuksen lähtökohtana on akkreditoinnin aseman vahvistaminen pätevyyden osoituksen keinona. Asetus tuli sovellettavaksi 1.1.2010. Se sisältää määräyksiä akkreditoinnista, markkinavalvonnasta, EU:n ulkorajavalvonnasta (EY-lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tuotteet) sekä CE-merkinnästä. Katso myös päätös tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista N:o 768/200​8/EY (pdf).

 

 

akkreditointijärjestelmä; akkreditointipalvelu; yhteistyö