Logga in

Intressentsamarbete


FINAS bedriver ett intensivt samarbete med nationella myndigheter. Målet är att utveckla ackrediteringen i samarbete med intressentgrupperna på så sätt att ackrediteringstjänsten lämpar sig så bra som möjligt för behoven på olika sektorer.

Vid utvecklandet av verksamheten iakttas de krav och principer som fastställs av Europeiska unionen och det europeiska samarbetsorganet för ackreditering EA. Målet med det europeiska samarbetet är att stödja EA och de ackrediteringsorgan som är medlemmar i EA så att de kan upprätthålla, utveckla och förstärka sitt samarbete med de lagstiftande organen nationellt och inom EU.

Enligt EU:s förordning (EG) nr 765/2008 (pdf) iakttar alla nationella ackrediteringssystem inom EU samma principer. Förordningens utgångspunkt är att förstärka ackrediteringens ställning som metoden att påvisa kompetens. Förordningen började tillämpas 1.1.2010. Den innehåller föreskrifter om ackreditering, marknadskontroll, övervakningen av EU:s yttre gränser (produkter som ingår i EG-lagstiftningens tillämpningsområde) och om CE-märkning.

 

 

Intressentsamarbete