Logga in

Tjänster

​​​​​​​​​​​​​
​Ackrediteringstjänsten FINAS är Finlands nationella ackrediteringsorgan som erbjuder en ackrediteringstjänst som uppfyller de internationella kraven. Med ackreditering kan en organ visa sin kompetens på det bedömda kompetensområdet.

Innan ackreditering beviljas, utför FINAS en bedömning av organets ledningssystem och tekniska verksamhet. Vid bedömningen påvisas att organet uppfyller kraven i den standard som utgör ackrediteringskravet. Ackreditering beviljas för en fyraårsperiod, under vilken FINAS följer upp uppfyllandet av ackrediteringskraven med regelbundna bedömningar.

Läs mer om a​​ckrediteringsprocessens​ på vår webbplats.

Det är frivilligt att ansöka om ackreditering, och organisationen kan själv utse det område för vilket den ansöker om ackreditering. Ackrediteringskraven baseras på de internationella standarderna i serierna ISO 17000 och ISO 15000 och på guider som motsvarar dem Krav gällande ackrediteringsverksamheten, Beslut P1 (pdf).

FINAS tjänster erbjuds likvärdigt till alla som behöver dem. I prissättningen av FINAS tjänster följs lagen om grunderna för avgifter till staten. Principen för prissättningen är att priset motsvarar kostnaderna. Verksamheten siktar inte på ekonomisk vinst.


 

ackrediteringskraven; bedömning; ackreditering