Utbildning

 

Ackrediteringstjänsten FINAS ordnar utbildning för personer som är intresserade att verka som tekniska bedömare samt fortbildning för personer, som redan verkar som tekniska bedömare. Dessutom ordnas det utbildning för FINAS kunder och andra samarbetspartners om standarder som används vid bedömningar samt föreläsningar  och informationsmöten om aktuella ämnen.

Kurserna hålls på finska och de flesta kostar.

 

 

utbildning; kurserna