Logga in

Utbildning

Ackrediteringstjänsten FINAS ordnar utbildning för personer som är intresserade att verka som tekniska bedömare samt fortbildning för personer, som redan verkar som tekniska bedömare. Dessutom ordnas det utbildning för FINAS kunder och andra samarbetspartners om standarder som används vid bedömningar samt föreläsningar och informationsmöten om aktuella ämnen.

Kurserna hålls på finska och de flesta är avgiftsbelagda.

FINAS genomför utbildningarna med hänsyn till FINAS oberoende status. FINAS kan ej ordna utbildningar riktade till företag eller enheter med anknytning till utvecklingen av ledningssystem, metodbeskrivningar eller kompetensutveckling eller implementeringen av dessa procedurer. Utbildningsutbudet fokuserar på de allmänna principerna för ackreditering och under kurserna går man igenom fordringarna för kravstandarderna. De internationella ackrediteringsorganisationernas (EA, ILAC, IAF) allmänna riktlinjer och guider används vid utformningen av kursinnehållet. Utbildningarna är öppna för alla och under dessa ges inga detaljerade instruktioner eller råd för hur kraven skall uppfyllas. FINAS personal kan delta som utbildare vid organisationers utbildningsdagar. Dessa bör dock vara öppna evenemang och verksamheten transparent. Genom att delta i olika utbildningsevenemang fullföljer FINAS sin skyldighet att informera om ackreditering. FINAS deltar i evenemangen då resurserna tillåter det.
 

 

utbildning; kurserna