Spårbarhet

​​​
Metrologisk spårbarheten av mätresultat är en väsentlig faktor när det gäller att säkerställa att analysresultat som producerats på olika håll, med olika utrustningar och olika metoder är jämförbara. Spårbarhet är också en förutsättning för ömsesidigt godkännande av mätresultat.

För att resultaten ska vara jämförbara ska alla enskilda mätresultat vara länkade till en gemensamt känd mätnormal (SI-mätenheterna) eller till ett stabilt referensmaterial (kemi). På detta sätt blir resultaten spårbara och mätosäkerheten möjlig att fastställa.

SI-mätenhetersystemet ändrad​es i maj 2​019. Mer information: ​www.bipm.org.

 

mätosäkerheten; spårbarheten; mätresultat