Sisäänkirjautuminen

Metrologiajärjestelmä

​​​​
Mittaustulosten metrologinen jäljitettävyys on tärkeää, sillä sen avulla varmistetaan akkreditoitujen laboratorioiden ja tarkastuslaitosten tulosten luotettavuus.​ Metrologinen jäljitettävyys osoitetaan katkeamattomalla vertailuketjulla tietystä mittauksesta aina suureen SI-yksikköön asti.

Kansallisen mittanormaalilaboratorion tehtävänä on huolehtia SI-mittayksikköjärjestelmän toteutuksesta. Suomessa kansallinen mittanormaalilaboratorio on VTT-MIKES. Kalibrointien avulla mittanormaalien jäljitettävyys siirtyy mittanormaalilaboratorioista akkreditoitujen kalibrointilaboratorioiden kautta aina erilaisten toimijoiden mittalaitteisiin. Nämä kalibroinnit muodostavat niin sanotun vertailuketjun.

Metrologisen jäljitettävyyden toteutumisen ehtona on SI-yksikköön ulottuva katkeamaton vertailuketju, jonka jokaisessa vaiheessa toteutuu:

  • kaikista ketjun osista on kalibrointitodistus
  • mittausepävarmuus on tiedossa ja ilmoitettu
  • kalibroinnit suoritetaan pätevästi
  • dokumentointi on tehty mittausmenetelmien ja tulosten osalta
  • laitteet ovat yksilöitävissä
  • kalibroinnit uusitaan tietyin väliajoin

ILAC (kansainvälinen laboratorioiden ja tarkastuslaitosten akkreditointijärjestö) on julkaissut oppaan ILAC P10:07/2020 (pdf, latautuu laitteelle), jotta akkreditointistandardien vaatimuksia jäljitettävyydestä sovellettaisiin yhtenevästi.​

 
Jäljitettävyyskolmio


Kuva: Jäljitettävyyskolmio kuvastaa jäljitettävyyden siirtymistä SI-mittayksiköistä mittaustulokseen. Jokaisessa vaiheessa mittausepävarmuus kasvaa.
 

 

jäljitettävyys; metrologinen; SI-yksikkö; mittanormaali; kalibrointi