Logga in

Det metrologiska systemet

​​​
​Metrologisk spårbarhet påvisas med en obruten jämförelsekedja från den enskilda mätningen ända fram till storhetens SI-enhet.

Det nationella mätnormallaboratoriet har till uppgift att sköta om att SI-måttenhetssystemet genomförs. Det nationella mätnormallaboratoriet i Finland är VTT MIKES. Genom kalibreringar överförs mätnormalernas spårbarhet från mätnormallaboratorierna via ackrediterade kalibreringslaboratorier till mätutrustningarna hos olika organisationer. Dessa kalibreringar bildar en så kallad jämförelsekedja.

Ett villkor för att metrologisk spårbarhet ska uppkomma är en oavbruten jämförelsekedja som utsträcker sig till en SI-enhet, och vars varje länk uppfyller följande krav:

  • Det finns ett kalibreringsintyg för alla länkar i kedjan.
  • Mätosäkerheten är känd och rapporterad.
  • Kalibreringarna utförs på ett kompetent sätt.
  • Dokumenteringen har utförts i fråga om mätmetoderna och resultaten.​
  • Utrustningarna kan specificeras.
  • Kalibreringarna utförs på nytt med vissa intervaller.

Mätresultatens metrologiska spårbarhet är en viktig faktor som säkerställer att resultaten från ackrediterade laboratorier och kontrollorgan är pålitliga. För att ackrediteringsstandardernas krav på spårbarhet ska tillämpas på ett enhetligt sätt har I​LAC (den internationella organisationen för ackreditering av laboratorier och kontrollorgan) publicerat handboken ILAC P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results (ladda ner pdf).


En större bild 

Bild. Spårbarhetstriangeln visar hur spårbarheten överförs från Si-mätenheterna till mätresultatet. Mätosäkerheten ökar i varje skede.

 

mätnormallaboratoriet; kontrollorgan; mätresultat; spårbarhet