Kemisk metrologi och referensmaterial


Vid kemisk metrologi strävar man efter att utsträcka spårbarheten till SI-måttenheten mol, som är definitionen av substansmängd. Vid kemiska mätningar påverkas resultaten dock av många olika faktorer. I fråga om fysikaliska storheter kan spårbarheten härledas till mätnormalen för respektive storhet. Utmaningar med tanke på spårbarheten medförs dock t.ex. av matriseffekter, tid och pH, som kan påverka resultaten. Genom validering påvisas att det önskade mätsystemet producerar riktiga resultat.

Med certifierade referensmaterial kan man påvisa spårbarheten för ett eller flera karaktäristiska värden. För dessa referensmaterial ges ett intyg som motsvarar ett kalibreringsintyg, dvs. ett certifikat jämte mätosäkerheter. I referensmaterialen kan också matriseffekter beaktas. Producenter av certifierade referensmaterial kan påvisa sin kompetens genom ackreditering. Ackrediteringen baseras på SFS-EN ISO 17034:2016.

 

spårbarhet; mätosäkerhet; kemisk; SI-måttenheten; metrologi