Logga in

Kalibreringar


Metrologiskt spårbara kalibreringar finns att få hos det nationella mätnormallaboratoriet (NMI) eller ett ackrediterat kalibreringslaboratorium. Spårbarheten kan också överföras inom organisationen från referensnormaler till driftsutrustningarna.

I sin enklaste form innebär kalibrering att det värde som en mätapparat visar jämförs med ett mer exakt mått, t.ex. med en mätnormal. Resultatet anger mätapparatens felvisning som kan korrigeras med en korrigeringsfaktor eller genom finjustering. Å andra sidan ger kalibrering information om apparatens skick.

Vid sidan av mätapparater kan kalibreringar också göras på mätsystem, fasta mått eller referensämnen.

Även kalibreringar förknippas med mätosäkerhet, som anger mätningens tillförlitlighet. Varje kalibrering i den spårbara jämförelsekedjan ökar mätosäkerheten i resultatet. Detta innebär att ju längre bort från SI-systemets genomförande man befinner sig, desto större är mätresultatets mätosäkerhet.

 

 

mätosäkerhet; kalibrering; spårbarhet; metrologi