Ackrediteringsaktivitet


Provnings- och kalibreringslaboratorier, kontrollorgan, certifieringsorgan, arrangörer av jämförelseprovningar, verifiering organ och EMAS verifiering organ kan ansöka om ackreditering från ackrediteringstjänsten FINAS. Krav gällande ackrediteringsverksamheten presenteras i Beslut FINAS P1.

 

 En sammanfattning av kravstandarderna.

ackrediteringsaktivitet; ackrediteringstjänsten; ackreditering