Sisäänkirjautuminen

Vertailumittausjärjestäjien vaatimukset päivitetty

7.3.2024
Vertailumittausjärjestäjien vaatimukset on päivitetty, standardi SFS-EN ISO/IEC 17043:2023 on julkaistu.


Vertailumittausjärjestäjien pätevyysvaatimusten akkreditointistandardin uusi versio SFS-EN ISO/IEC 17043:2023 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing on julkaistu toukokuussa 2023. Suomen Standardisoimisliitto, SFS, on julkaissut standardista englanninkielisen version.

Kansainvälinen akkreditointiorganisaatioiden yhteistyöjärjestö ILAC on vahvistanut, että siirtymäaika vanhasta versiosta SFS-EN ISO/IEC 17043:2010 uuteen versioon on 3 vuotta. Toukokuuhun 2026 mennessä kaikkien vertailumittausjärjestäjien akkreditointien tulee olla uuden version mukaisia.

 

FINASin aikataulu standardin uuden version käyttöönotolle on:

 

 • Kevät 2024 FINAS perehtyy standardin muutoksiin ja valmistelee arviointiin liittyviä dokumentteja kuten selostepohjia
 • Syyskuu 2024 FINAS järjestää koulutustilaisuuden akkreditoiduille vertailumittausjärjestäjille ja teknisille arvioijille/asiantuntijoille
 • Vuoden 2024 arvioinnit toteutetaan vanhan standardiversion mukaisesti
 • Tammikuu 2025 mahdollisuus hakea akkreditointia uuden standardiversion mukaan
 • Vuoden 2025 arvioinnit toteutetaan uuden standardiversion mukaisesti
 • Toukokuu 2026 päätökset tulee olla tehtynä uuden version mukaisesti

 

Akkreditoitujen toimijoiden osalta uuden standardin vaatimukset arvioidaan osana normaalia määräaikais- tai uudelleenarviointia. Akkreditoiduilta toimijoilta edellytetään dokumentoitua analysointia uuden version tuomista muutoksista toimintaan. Analysoinnissa tulee huomioida myös toimenpiteet uusien vaatimusten käyttöönotossa ja perehdytyksessä henkilöstölle. Analysointi tulee liittää mukaan arvioinnin aineistoon. Arvioinnissa arvioidaan, miten toimija täyttää uuden standardiversion SFS-EN ISO/IEC 17043:2023 painopisteenä päivitetyt ja uudet vaatimukset.

 

Standardin keskeisimmät muutokset:

 • Standardin rakenne noudattaa muita viime aikoina päivitettyjä 17000-standardiperheen standardeja. Yleisiä standardiperheen elementtejä ovat:
  • Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen toiminnassa
  • Alihankinta ja palvelujen hankinta on korvattu ulkoistetuilla tuotteilla ja palveluilla
  • Puolueettomuuden vaatimuksia laajennettu
  • Johtamisjärjestelmän vaatimuksia yhdenmukaistettu
  • Valitukset jaettu kahden eri otsikon alle: complaints and appeals
  • Tietyt henkilöroolit kuten laatupäällikkö korvattu vastuilla
  • Johdon katselmuksen päivitetyt vaatimukset
 • Mikä tahansa testaus (kuten homogeenisuus tai stabiilisuus) tulee tehdä noudattaen oleellisia ISO/IEC 17025 vaatimuksia
 • Suunnittelun ja raportoinnin uudet ja päivitetyt vaatimukset
 • Vertailumittauskierrosten oikeellisuuden varmistaminen, prosessin seuranta (7.5.3)

 

FINAS järjestää koulutustilaisuuden vertailumittausjärjestäjille ja teknisille arvioijille/asiantuntijoille 19.9.2024 etätilaisuutena klo 9-11.30. Tilaisuuksissa käydään läpi päivitetyn standardin keskeisimmät muutokset. Teams-kutsu lähetetään erikseen.

 

Lisätietoja: Jenni Harjuoja (jenni.harjuoja@finas.fi)

​ 

​​

17043; vertailumittausjärjestäjä