Arvioinnista vastuullisuutta

9.6.2022
Akkreditoinnin avulla voidaan lisätä vastuullisten toimintatapojen yleistymistä eri toimialoilla. Akkreditointi lisää tuotteiden ja palveluiden luotettavuutta sekä varmistaa mittaustulosten oikeellisuuden.


Akkreditointia voidaan hyödyntää esim. ympäristö- ja turvallisuusriskien tunnistamisessa sekä yleisesti laadun parantamisessa. 

FINASin tavoitteena on edistää akkreditoinnin hyödyntämistä eri toimialoilla ja se on sitoutunut vastuullisuuteen omassa toiminnassaan. Lisäksi FINAS on sitoutunut kansainvälisten akkreditointiyhteisöjen vastuullisuustavoitteisiin ja Tukesin vastuullisuustavoitteiden mukaisesti mm. ilmastopäästöjen vähentämiseen. 

 SDG-tavoitteet-etusivu-lowres.jpg

FINAS otti käyttöön etäarvioinnit keväällä 2020 koronapandemian myötä. Etäarvioinneista saatiin hyvää palautetta ja hyviä kokemuksia. Etämenettelyjä on kehitetty ja niitä on tarkoitus hyödyntää jatkossakin. Etäarviointien avulla voidaan vähentää merkittävästi arvioijaryhmien matkustamisesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia. Esimerkiksi vuonna 2021 tehtiin 240 akkreditointipäätöstä, joihin perustuvat arvioinnit tehtiin pääsääntöisesti etäarvioinnein. 

FINAS osallistuu aktiivisesti myös Tukesin vastuullisuustyöhön. FINASin edustaja on mukana mm. Tukesin Green Deal -verkostossa. Verkosto kartoittaa EU:n kestävän kehityksen ohjelman, Green Dealin, vaikutuksia Tukesissa ja FINASissa nyt ja lähitulevaisuudessa. Lisäksi FINASilla on kattava edustus Tukesin kestävän kehityksen tiimissä. Työryhmä on määritellyt vastuullisuutta kuvaavat mittarit Tukesin ja FINASin eri toiminnoille. Työryhmä jatkaa vastuullisuustyötä ja mittareiden kehittämistä sekä vastaa jatkossakin vastuullisuusraportin tuottamisesta. Lue lisää Tukesin vastuullisuusraportista (linkki raporttiin​).

Tänään 9.6. vietetään kansainvälistä akkreditointipäivää ja tänä vuonna teemana on Akkreditoinnin merkitys: Kestävä kehitys talouskasvussa ja ympäristössä. Katso video tästä linkistä (YouTube)
​​

#vastuullisuus #akkreditointi; #WAD2022