Sisäänkirjautuminen

Uudelleenjulkaisu: Muutos arvioinnin yhteenveto -lomakkeessa ja sen vaikutukset arviointiprosessissa

1.11.2022
Julkaisemme uudelleen 1.7.2020 julkaistun artikkelin. Asiaa käsitellään vielä lisää tulevassa FINAS-päivässä 8.6.2023. Joten tule kuulemaan silloin lisää.
​FINASissa on arviointikäynneillä käytössä arvioinnin yhteenveto -lomake, johon kirjataan arvioinnin päätteeksi lyhyesti arvioinnin tulos sekä arvioinnissa mahdollisesti havaitut poikkeamat. Poikkeamien käsittelyyn on tullut muutoksia alkuvuoden 2020 aikana.

​​​​FINAS toimii standardin SFS-EN ISO/IEC 17011:2017 (Vaatimustenmukaisuuden arviointi. Vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointielimiä akkreditoiville akkreditointielimille) vaatimusten mukaisesti. Tämän standardin vaatimukset koskevat pääasiassa akkreditointiorganisaatiota. Osa vaatimuksista kohdentuu arviointiprosessiin, jolloin standardin vaatimukset koskevat myös arvioitua toimijaa.  

Standardin SFS-EN ISO/IEC 17011:2017 uutena vaatimuksena on, että akkreditointiorganisaation tulee edellyttää arvioitua toimijaa analysoimaan poikkeaman syytä ja syyanalyysissä tulee tarkastella myös poikkeaman vaikutusta toimintaan. FINAS on ottanut helmikuussa 2020 käyttöön päivitetyn poikkeamalomakkeen, joka ohjaa arvioitua toimijaa huomioimaan kyseiset vaatimukset.  

Haluamme vielä painottaa asiakkaillemme uudistettua käytäntöä. Kun arviointikäynnillä on kirjattu poikkeama, tekee arvioitu toimija siihen juurisyyanalyysin analysoiden myös poikkeaman laajuuden tai vaikutuksen toimintaan, esim. virheellisten tulosten vaikutus ajanjakson muihin tuloksiin. Syyanalyysin lisäksi toimija kuvaa tehdyt korjaavat toimenpiteet arviointikäynnillä sovitussa määräajassa.

Arvioijaryhmä arvioi FINASiin toimitettujen korjaavien toimenpiteiden lisäksi arvioidun toimijan tekemän juurisyyanalyysin sekä laajuus/vaikuttavuusanalyysin. Jos poikkeaman vaikutusta toimintaan tai laajuuteen ei ole analysoitu, arvioijaryhmä pyytää lisäämään vaikuttavuusanalyysin. 

​​​​​​​​​