Sisäänkirjautuminen

FINASin eläkkeelle siirtyvä johtaja Risto Suominen muistelee

21.2.2023
Olen jäämässä eläkkeelle FINASin johtajan virasta helmikuun 2023 lopussa. Seuraajani on jo valittu. 1.3.2023 FINASin johtajana aloittaa Katriina Luoma. Hän on aiemmin toiminut FINASissa ryhmäpäällikkönä ja sitä ennen pääarvioijana. Katriinalla on lisäksi useiden vuosien kokemus toimimisesta FINASin teknisenä arvioijana. Minun osaltani tammikuu on kulunut lomaillen ja helmikuussa sama meno enimmäkseen jatkuu. Muutama päivä helmikuussa menee ”työn” merkeissä. Nyt on sopiva aika minun muistella aikaani FINASissa ja miettiä hieman tulevaisuuttanikin.FINASiin vuonna 1995

​​​​
Ennen FINASiin tuloa tein toistakymmentä vuotta silloisen Teknillisen korkeakoulun (TKK, Otaniemi, Espoo) kemian analyysikeskuksessa teollisuuden tarpeisiin pyyhkäisyelektronimikroskooppi (Scanning Electron Microscopy, SEM)-tutkimuksia, esimerkiksi vaurioanalyysejä. Koulutustaustani on tekniikan lisensiaatti prosessimetallurgian alueelta (TKK, Otaniemi). Lisensiaattityöhöni sisältyi oleellisena osana SEM-tutkimukset. FINASissa, joka oli osana Mittatekniikan keskusta eli Mikesiä, aloitin vuonna 1995. FINASin toiminta oli alkanut vuonna 1991, jolloin Mikes perustettiin. Olen siten ollut melkein FINASin alusta lähtien tekemisissä akkreditoinnin eli pätevyyden arvioinnin kanssa.

 Risto Suominen
Tarkastaja R. Suominen 1.9.1995

Ensimmäinen työpäiväni FINASissa oli 1.9.1995. Työhuoneeni sijaitsi Lönnrotinkatu 37:ssa ja/tai Kalevankatu 48:ssa. Kortteli sijaitsi kahden kadun välissä ja molemmat osoitteet olivat käytössä. Toimipisteeni sijaitsi aluksi korttelin (Kaartin lasaretti; Helsingin keskustan vanhat korttelit on nimetty) ”punatiilitalossa”, myöhemmin korttelin ”keltaisessa talossa”. Punatiilitalo oli rakennettu 1800-luvun loppupuolella alun perin varuskuntasairaalaksi. Myöhemmin siinä oli ollut Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintoja ja sen jälkeen rakennus oli Teknillisen tarkastuskeskuksen (TTK) käytössä. 

Mikes sijaitsi samassa korttelissa kuin TTK. Viimeksi mainitusta virastosta muodostettiin saman vuoden (1995) loppupuolella nykyisen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston edeltäjä, Turvatekniikan keskus (Tukes).
Noin 10 vuotta Mikes ja silloinen Tukes olivat samassa korttelissa. FINASlaisten työhuoneet olivat loppuaikoina korttelin ”keltaisessa rakennuksessa” tukeslaisten kanssa. ”Keltainen rakennus” valmistui aikoinaan VTT:n päärakennukseksi. Eräät pitkään Tukesissa työskennelleistä muistelevat, että olisin ollut alusta asti Tukesissa töissä vaikka olinkin mikesläinen (FINASlainen). 

FINASissa aloitin tarkastajan virassa. Myöhemmin virkani muuttui ylitarkastajaksi ja sen jälkeen oli virkanimikkeeni pääarvioija. Tarkastajan virassa tein jo pääarvioijan tehtäviä. Viimeksi mainittu aiheutti toisinaan ongelmia; onneksi ei kuitenkaan arviointikohteissa. Siellä kyllä pääarvioijan tehtäväkenttä tunnettiin. Virkatehtävien ulkopuolella minua luultiin toisinaan lääkäriksi, psykologiksi, psykiatriksi jne. Päätinkin joskus mainita olevani arviointitehtävissä. Sen jälkeen minulta kysyttiin: ”Oleks sä asunnonvälittäjä?” 

Mikes, FINAS sen osana, siirtyi vuonna 2005 Otaniemeen (Espoo) uusiin tiloihin. Rakennuksessa oli henkilöhuoneiden lisäksi korkeatasoiset laboratoriotilat Mikesin metrologisiin tarpeisiin. Mikes virastona lakkautettiin vuoden 2014 lopussa. Virasto oli ilmeisesti liian pieni henkilömäärältään verrattuna silloisiin valtion linjauksiin virastojen henkilöstömääristä. Mikesin metrologiatoiminta siirtyi VTT:lle ja FINAS siirtyi osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (Tukes) vuoden 2015 alussa. FINAS muutti Pasilaan keväällä 2015. Tukesin akkreditointiyksikkö, FINAS-akkreditointipalvelu jatkoi toimintaansa kansallisena akkreditointiorganisaationa. FINASin johtajan virassa aloitin vuoden 2016 alussa.

Arviointitehtäviä pääarvioijana tein lähes 20 vuotta. Pääarvioijana toimin muun muassa testaus- ja kalibrointilaboratorioissa, tarkastuslaitoksissa, sertifiointiorganisaatioissa ja ilmoitetuissa laitoksissa. Arviointityö oli todella kiinnostavaa. Lisäksi toimin kouluttajana FINASin arvioijakursseilla lähes 20 vuotta. Arvioijakursseille on kaikkiaan FINASin alkuajoista lähtien osallistunut yli 1000 asiantuntijaa. Olen osallistunut laaja-alaisesti sekä kansalliseen, että kansainväliseen sidosryhmäyhteistyöhön. Lisäksi olen osallistunut muiden maiden akkreditointiorganisaatioiden vertaisarviointeihin. On ollut todella antoisaa saada osallistua akkreditointitoimintaan ja sen kehittämiseen.

Kansainvälinen toiminta

Matkustamista sekä kotimaassa että ulkomailla on työtehtäviini sisältynyt paljon. Matkustamisesta aiheutuvasta ”rasituksesta” huolimatta kollegoiden tapaaminen ”paikan päällä” on ollut antoisaa. Korona-aika toi muutoksen matkustamiseen. Eurooppalaisten akkreditointiorganisaatioiden yhteistyöorganisaation (EA, European co operation for accreditation) sekä kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen ILACin (International Laboratory Accreditation) ja IAF:n (International Accreditation Forum) kokoukset paikan päällä pidettävinä loppuivat koronan takia keväällä 2020. Sen jälkeen kokoukset on toteutettin etäyhteyksin. Viimeisin paikan päällä pidetty ILAC-IAF-kokous pidettiin lokakuussa 2019. EA mahdollisti paikan päällä toteutetavat kokoukset marraskuussa 2022.

Kuvassa ILACin puheenjohtaja Etty Feller luovuttaa FINASin päivitetyn monenkeskisen tunnustamissopimuksen minulle FINASiin vietäväksi.

 Kuvassa ILACin puheenjohtaja Etty Feller ja Risto Suominen FINASista

Kansainvälisistä kokouksista minun tuli säästettyä nimilappuja ja ”kaulanauhoja”. Kuvassa on niitä muutamia kaulanauhoja nimilappuineen. Kokouksiin osallistuminen on saanut uusia muotoja. Ennen koronaa kokouksissa oltiin aina paikan päällä, koronan aikana etäyhteyksin ja tulevaisuudessa hybridinä.

Nimilaput

​Kynästä sähköiseen allekirjoitukseen 

Kaiken kaikkiaan työtehtäväni ovat olleet kiinnostavia ja olen viihtynyt hyvin kaikissa tehtävissä. Paljon on muuttunut työvälineissä ja toimintatavoissa. Kun aloitin FINASissa, ei meillä ollut matkapuhelimia eikä kannettavia tietokoneita. Arviointikohteissa kirjallinen raportointi kirjattiin paperille. Arviointiaineisto tuli paperimuodossa toimistolle ja aineistoa oli toisinaan todella suuret määrät. Nyt toimitaan sähköisessä ympäristössä ja allekirjoituksetkin tehdään sähköisesti.

Minulla ei ole ollut ikävä arkistolaitoksen aikoinaan edellyttämiä virallisia allekirjoituskyniä. Jokaisella pääarvioijalla ja päätöksen tekijällä oli oma virallinen kynänsä. Niistä tosin luovuttiin jo ennen sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoa. Kynien toimintavarmuus ei ollut aina hyvällä tasolla. Kynien sisältöä saattoi toisinaan valua paperille hieman normaalia enemmän.
 
Arkistokelpoinen kynä
Kuvassa on virallinen allekirjoituskynä noin 20 vuoden takaa.

FINAS-leijona

Akkreditointitoiminnan alkuvuosina FINASin logossa oli ”Suomen leijona”. Leijonasta kuitenkin FINAS joutui luopumaan, koska valtion taholta linjattiin, että Suomen leijonaa FINAS ei voi käyttää logossaan. FINASille laadittiin uusi logo vuonna 2005. Ei ollut enää leijonaa, jota moni jäi kaipaamaan. Uusi logo oli enimmäkseen tekstiä. Pisteeksi i-kirjaimen päälle tosin laitettiin valkoinen nuoli punaisen ympyrän sisälle. Sen tavoitteena on kuvastaa akkreditoinnin merkitystä pätevän ja laadukkaan toiminnan kehittämisessä; suuntana ylöspäin.


FINAS logot

 
Leijona herätti huomiota FINASin logossa. Kerran sain myös kuulla, että onko FINASissa siirrytty jo valtion työsuhdeautoihin? Eräällä finaslaisella oli aikoinaan ranskalainen auto, jonka keulamerkissä oli leijona. 

Matkapuhelimet

Aloittaessani FINASissa meillä ei ollut käytettävissä matkapuhelimia. Pöytäpuhelimet ja pöytätietokoneet kyllä olivat käytössä. Vuonna 1996 koitti juhlallinen hetki. Muistan, kun saimme FINASiin kaksi matkapuhelinta. Ne olivat Nokian matkapuhelimia mallia 2110. Puhelimia tuli aluksi kuitenkin vain kaksi kappaletta. Ne olivat finaslaisten yhteiskäytössä. Matkapuhelimen numeroa ei kannattanut antaa asiakkaille, koska ei tiedetty kenellä pääarvioijalla puhelin kulloinkin oli. Onneksi myöhemmin saimme puhelimia lisää. Vajaa 30 vuotta sitten ei olisi voinut kuvitellakaan minkälainen tilanne on nyt. Kaikilla finaslaisilla ja myös useimmilla suomalaisillakin on nykyään kännykät. 

Tulevaisuuden suunnitelmat 

On ollut todella mukavaa olla mukana toteuttamassa ja kehittämässä akkreditointia. Kaipaamaan jään erityisesti kaikkia FINAS-yksikön henkilöitä ja muita tukeslaisia sekä ulkoisia pääarvioijia, teknisiä arvioijia, asiantuntijoita, asiakkaiden edustajia, sidosryhmäläisiä jne. Listaa olisi mahdollista jatkaa ja jatkaa. Yhdessä olemme saaneet paljon aikaan. 

Sanotaan, että eläkkeelle siirtymisen jälkeen on vähemmän aikaa tehdä niitä asioita kuin oli ajatellut. Tavoitteenani on harrastaa valokuvausta ja koirien kanssa puuhailemista enemmän kuin nyt. Saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 

Kaikille oikein hyvää jatkoa ja mukavia sekä päteviä hetkiä!

Toivottaa Risto

​​