EU:n asettamien pakotteiden vaikutukset akkreditointiin

12.5.2022
FINAS on saanut 3.5.2022 EA:n kautta kirjeen Euroopan komission Johtaja (Director- General of DG GROW) Kerstin Jornalta. Kirjeen mukaan EU:n jäsenvaltioissa toimivien kansallisten akkreditointiorganisaatioiden sekä vaatimustenmukaisuuden arviointiorganisaatioiden tulee noudattaa EU:n määräämiä pakotteita Venäjälle ja Valkovenäjälle.

Tämän mukaisesti EU:n jäsenvaltioissa toimivat EA:n jäsenenä olevat akkreditointiorganisaatiot eivät voi enää jatkossa tarjota akkreditointipalveluja Venäjällä tai Valko-Venäjällä toimiville vaatimustenmukaisuutta arvioiville arviointiorganisaatioille, jos nämä organisaatiot ovat EU:n pakotelistalla.

Lisäksi EU:n komissio suosittelee EU:ssa toimivia kansallisia akkreditointiorganisaatioita lopettamaan akkreditointipalvelunsa Venäjälle ja Valkovenäjälle toimiville vaatimustenmukaisuuden arviointiorganisaatioille.

Vaatimustenmukaisuuden arviointiorganisaatiot eivät voi arvioida tai sertifioida Venäjälle ja Valko-Venäjälle sijoittautuneiden toimijoiden tuotteita jos:

a) toimijat on lueteltu EU:n pakotelistassa

b) tuotteet ovat tuontikiellon alaisia EU:ssa

Lisäksi komissio suosittelee EU:ssa toimivien vaatimustenmukaisuuden arviointiorganisaatioille, että ne harkitsevat nykyisessä tilanteessa Venäjälle ja Valko-Venäjälle sijoittautuneiden toimijoiden tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluiden lopettamista, vaikka nämä tuotteet eivät olisi EU:n tuontikiellon alaisia.

Kirje on luettavissa kokonaisuudessaaan EA:n internet-sivuilta: Recommendation from the European Commission to EA in the context of the situation in Ukraine - European Accreditation (european-accreditation.org)

FINAS on lähettänyt erillisen tiedotteen asiakkailleen, joita tämä asia koskee. ​

​​