ILAC ja IAF 2019 vuosikokousten parhaat palat

5.11.2019
Kansainvälisten akkreditointijärjestöjen, ILAC ja IAF, lokakuun vuosikokouksessa Frankfurtissa käytiin työryhmissä ja komiteoissa keskustelua ajankohtaisista asioista kuten akkreditoinnin kehittymisestä, laajentumisesta uusille alueille ja arviointien harmonisoinnista. Vuosikokoukset päättyvät aina yleiskokouksiin ja toimintaa ohjaaviin päätöksiin. Tänä vuonna tehtiin historiallinen päätös lähteä yhdistämään kaksi erillistä järjestöä.

Organisaatioiden yhdistyminen

Kansainvälisellä tasolla akkreditointiorganisaatiot tekevät yhteistyötä kahden järjestön alla.  Laboratorio- ja tarkastuslaitostoiminnan yhteistyöstä vastaa ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). ILAC:n toiminta kattaa myös vertailumittausjärjestäjien ja referenssimateriaalin tuottajien toiminnan. Sertifiointi- ja todentamistoiminnan akkreditoinnin yhteistyöorganisaatio on IAF (International Accreditation Forum). Järjestöjen yhdistymisestä on puhuttu jo usean vuoden ajan. Yhdistymispäätöstä on vauhdittanut erityisesti vuoden 2019 alussa toteutunut Aasian ja Tyynenmeren alueorganisaatioiden APLAC ja PAC yhdistyminen yhdeksi organisaatioksi APAC:ksi samoin kuin Euroopassa, jossa alueellinen akkreditointiorganisaatioiden yhteistyö on jo vuosia toiminut yhden organisaation EA:n puitteissa.  

Vuonna 2018 tehtiin jo merkittävä päätös lähteä uudistamaan järjestöjen strategiaa yhdessä. Tätä seurasi kysely järjestöjen jäsenistölle mahdollisesta yhdistymisestä. Enemmistö sekä ILAC:n että IAF:n vastaajista kannatti konsortiota, jossa tavoitteena on viiden vuoden sisällä yhdistää järjestöjen toiminnat. Vuosikokouksen päätöksiin kirjattiin suositus lähteä yhdistämään toimintaa perustamalla ohjausryhmä, jonka tehtävänä on määritellä toiminnalle mm. säännöt, rakenne, budjetti ja sihteeristö. Ohjausryhmä raportoi edistymisestä puolivuotiskokouksessa Pekingissä Kiinassa ensi maaliskuussa.

Uusia akkreditointistandardeja

Akkreditointitoimintaan on tulossa uusia standardeja. Biopankkitoiminnan standardin ISO 20387:2018 julkaisemisen jälkeen on jo ainakin Yhdysvalloissa ehditty akkreditoimaan ensimmäiset toimijat. Vuosikokouksessa järjestettiin workshop, jossa esiteltiin biopankkistandardi standardin laatijoiden näkökulmasta, standardin käyttäjien näkökulmasta sekä kuulimme muutaman esimerkin akkreditointikäytänteistä. Lyhyen pienryhmäkeskustelun aikana mietittiin pätevyysvaatimuksia arviointiryhmän jäsenille, pätevyysalueen elementtejä ja arvioinnin käytänteitä. Yhteenvetona todettiin, että standardin käyttöön olisi hyvä saada kansainvälinen opas.

Uudeksi akkreditointistandardiksi vahvistettiin myös ISO/IEC 17029:2019 liittyen verifiointi- ja validointitoimintaan. Standardi tulee vaikuttamaan jo olemassa olevan GHG-todentamisen akkreditoinnissa käytetyn standardin ISO 14065 käyttöön, jota ei jatkossa enää voi käyttää itsenäisesti, vaan yhdessä uuden ISO/IEC 17029 standardin kanssa. Mielenkiintoista keskustelua käytiin myös siitä, että standardin ISO/IEC 17029 käyttö voi olla tulevaisuudessa laajaakin ja kattaa sekä IAF:n että ILAC:n alaista toimintaa. Esimerkeiksi nostettiin tarkastuslaitosstandardin ISO/IEC 17020 alla olevat toiminnat Environmental technology verification (ETV) ja varmennustoiminta.

17000-standardisarjan "common elements"

17000-standardisarjan standardeja on yhtenäistetty rakenteen ja tiettyjen tekstien osalta. Näitä ISO/CASCOn ns. "common elements" eli yhteisiä osuuksia on nyt päivitetty ja ne tullaan huomioimaan standardeissa sitä mukaan, kun ne ajallaan tulee päivitettäväksi. Keskeinen muutos näissä yhteisissä osuuksissa on johtamisjärjestelmän vaihtoehtojen A ja B poistuminen. Standardin tekstissä viitataan kuitenkin edelleen ISO 9001 standardiin ja sen käyttöön johtamisjärjestelmän osalta. Pienempiä muutoksia tulee mm. pätevyysosioon, jossa painotetaan pätevyyden kriteereitä ja osoittamista.

CertSearch

Järjestelmäsertifioinnin maailmanlaajuinen tietokanta avattiin lokakuun lopussa. Tietokannan tavoitteena on antaa helposti tietoa järjestelmäsertifioinnin sertifikaattien voimassaolosta. Järjestelmässä olevat sertifikaatin myöntäjät ovat akkreditoituja ja akkreditoinnin myöntäneet akkreditointielimet ovat mukana kansainvälisissä monenkeskisissä sopimuksissa. (Iafcertsearch.org)

 

Johtavat asiantuntijat, Jenni Harjuoja ja Varpu Rantanen

ILAC; IAF; CertSearch