Sisäänkirjautuminen

Pakotteiden vaikutukset sertifiointitoiminnan akkreditointiin

31.5.2022
FINAS on saanut 13.5.2022 IAF:ltä kirjeen liittyen Ukrainan tilanteeseen ja pakotteisiin.

Kirjeessä todetaan, että IAF ei työskentele minkään yhteisön tai henkilön kanssa, joita koskevat kansalliset, kansainväliset tai yhdysvaltalaiset pakotteet (esimerkiksi SDN luettelo). Tämä koskee myös yhteisöjä tai henkilöitä, jotka on tunnistettu näiden pakotteiden soveltamisalaan kuuluviksi yhteisöiksi tai jotka liittyvät niihin tai jotka ovat sidoksissa näihin pakotteisiin.

Tämän vuoksi IAF:n hallitus on pyytänyt IAF:a ilmoittamaan kaikille jäsenille, etteivät IAF tai IAF:n jäsenet saa rikkoa kansallisia, kansainvälisiä tai yhdysvaltalaisia pakotteita.

Jos IAF:n jäsen tunnistaa olevansa seuraamusten kohteena oleva yhteisö tai jos IAF:n jäsen rikkoo seuraamuksia, IAF:n on ryhdyttävä toimiin, mukaan lukien IAF jäsenyyden keskeyttäminen tai peruuttaminen.  Seurausten rikkomisesta esimerkkeinä ovat, että IAF:n jäsen jatkaa akkreditointipalvelujen tarjoamista pakotelistalla oleville kohteille tai IAF:n jäsenenä olevan akkreditointiorganisaation akkreditoima sertifiointiorganisaatio tarjoaa uusia tai olemassa olevia akkreditoituja palveluja pakotelistalla oleville kohteille tai yhteisöille, joilla on tuontikiellon alaisia tuotteita

Kirje on kokonaisuudessaan luettavissa IAF:n nettisivuilta: Additional Statement Regarding the Situation in Ukraine - IAF

FINAS on lähettänyt erillisen tiedotteen asiakkailleen, joita tämä asia koskee. 

​​

Pakotteet; IAF