Sisäänkirjautuminen

FINASin toiminta kansainvälisen vertaisarvioinnin kohteena

13.12.2019


FINAS oli marraskuussa viikon 46 kattavan arvioinnin kohteena, kun Euroopan akkreditointijärjestö EA:n järjestämä vertaisarviointi kohdentui FINASin toimintaan. FINASin arvioinnin laajuus oli viisi työpäivää, mutta toiminnan seurantaa tehtiin myös jo ennen viikkoa 46.

Vertaisarvioinnin arvioijaryhmä koostui 9 arvioijasta ja lisäksi mukana oli 2 arvioijaharjoittelijaa. Arvioijat edustivat 10:tä eri Euroopan maata. Arvioijaryhmää johtava arvioija André Barel tuli Alankomaiden akkreditointielimestä (RvA). FINASin EA arvioinnnin 2019 aloituskokous. FINASlaisia ja arvioijaryhmää

Arviointi kattoi koko FINASin toiminnan ja toimintajärjestelmän. FINASin arviointiin sisältyi kaikkien akkreditointitoimialueiden arviointi: testaus, kalibrointi, tarkastus, sertifiointi (henkilö-, tuote- ja järjestelmäsertifiointi), todentaminen ja vertailumittausten järjestäminen.  Arvioijat seurasivat FINASin arvioijaryhmien toimintaa asiakkaiden luona. Seurattuja arviointipäiviä kertyi yhteensä 17 eri toimialoilla ja eri puolilla Suomea. Lisäksi toimintaa arvioitiin haastattelemalla johtoa ja henkilökuntaa sekä katselmoimalla asiakirjoja toimistotiloissa Pasilassa.


FINASille merkittiin vertaisarvioinnissa 5 poikkeamaa (non-conformity), 10 huolenaihetta (concern) ja 9 kommenttia (comment). Laajimpina aiheina kirjattiin, miten FINAS osoittaa hallitsevansa pätevyysalueessa olevien menetelmien arviointien kattavuuden akkreditointikauden aikana, miten akkreditoitua toimintaa arvioidaan ja miten haetaan osoitusta arvioinnissa dokumentaation kautta. Lisäksi nousi esiin useita asioita pätevyysalueiden merkinnöistä tai puutteista sekä arvioijaryhmän monitoroinnista. Osa kirjatuista havainnoista tulee vaikuttamaan jatkossa arviointiin sekä pätevyysalueiden muotoiluun. Lisäksi havainnot tulevat vaikuttamaan teknisen arvioijan toimintaan.

Arvioinnin tuloksena arviointiryhmä suositti FINASin pysymistä kansainvälisissä MLA-sopimuksissa. Sopimuksessa pysyminen vahvistetaan vuoden 2020 puolella, kun vertaisarvioinnin dokumentaatio on saatu valmiiksi ja arvioinnissa kirjattujen poikkeamien korjaavien toimenpiteiden on todettu täyttävän arviointivaatimukset.

Miksi vertaisarviointia tehdään?
Eurooppalaisten akkreditointiorganisaatioiden toiminnan yhdenvertaisuus osoitetaan monenkeskisillä sopimuksilla (MLA, multilateral agreement). Akkreditointiorganisaatioiden toiminnalle asetetaan suuntaviivat vaatimusstandardissa ISO/IEC 17011:2017. Lisäksi toiminnan vaatimuksena on akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus EY 765/2008. Kansainvälisillä vertaisarvioinneilla osoitetaan, että akkreditointiorganisaatiot noudattavat asetettuja vaatimuksia ja niiden myöntämät akkreditoinnit ovat yhdenvertaisia. Vertaisarvioinnit toteutetaan säännöllisesti vähintään neljän vuoden välein.

vaatimukset; akkreditointi; EA; vertaisarviointi