Akkreditointiin viittaaminen

2.3.2022
Akkreditointi on kansainvälinen osoitus organisaation pätevyydestä.  Alue, jossa pätevyys on arvioitu, käy ilmi akkreditointipäätöksen pätevyysalueesta.

​​​Miten tunnistat akkreditoidun toiminnan?
Akkreditoituna tehdyn tuloksen tunnistaa siitä, että sen yhteydessä käytetään akkreditointitunnusta tai kerrotaan kirjallisesti akkreditoinnista. 

tunnus.jpg
 Malli testauslaboratorion akkreditointitunnuksesta

Miksi akkreditointiin viitataan?
Akkreditointiin viittaaminen on pakollista sertifiointitoiminnassa. Niissä sertifikaatit tulee aina myöntää akkreditoituna, jos sertifioitu alue kuuluu akkreditoituun pätevyysalueeseen. Muilla akkreditoinnin alueilla (laboratoriot, tarkastuslaitokset, todentajat, vertailumittausjärjestäjät ja biopankkitoimijat) on raporteissa viitattava pätevyysalueessa olevien toimintojen osalta akkreditointiin, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. ​​

Ei viittausta – ei akkreditointia
Jos muiden kuin sertifiointitoimintojen asiakas ei tarvitse akkreditoitua tulosta tai palvelua, tulee asiasta sopia kirjallisesti. Tällöin asikaskaan ei voi akkreditointia tuloksessaan hyödyntää. Kansainvälisesti on päätetty, että tuloksia raportoitaessa akkreditoidun palvelun tuottaja voi osoittaa pätevyytensä akkreditoinnilla ainoastaan silloin, kun akkreditointiin on viitattu.

Miten akkreditointiin viitataan?
Pelisäännöt ovat selkeät ja ne on kuvattu julkaisussa FINAS/V1 Akkreditointiin viittaamisen säännöt.

Muista nämä!

• FINAS toimittaa akkreditoidulle asiakkaalle asiakaskohtaisen tunnuksen
• Tunnuksen värille ja muodolle on selkeät ohjeet
• Akkreditointiin voidaan viitata myös kirjoitetussa muodossa
• Akkreditointiin saa viitata vain akkreditoiduille menetelmille eikä viittaminen saa olla harhaanjohtavaa
• Akkreditointiin voi viitata ainoastaan silloin, kun akkreditointipäätös on voimassa
• Akkreditoitu ja ei-akkreditoitu toiminta tulee selkeästi erottaa toisistaan
• Tiedotus- ja markkinointiaineistossa ja somessa akkreditointiin viittaaminen ei saa olla harhaanjohtavaa (tarkemmat ohjeet löydät FINAS V1 julkaisusta)


Tiedot kaikista FINASin akkreditoimista kohteista ja niiden pätevyysalueista löytyvät tästä

akkreditointiin viittaaminen