Sisäänkirjautuminen

Todentajien akkreditointivaatimukset muuttuvat

15.6.2022
Kansainvälisen akkreditointiyhteisön linjausten mukaisesti FINAS siirtyy todentamistoiminnan akkreditoinnissa uuteen vaatimusstandardiin SFS-EN ISO/IEC 17029:2019.  Standardi korvaa aiemmin käytössä olleen standardin SFS-EN ISO 14065:2013.  Standardi  ISO 17029 on yleisluontoinen standardi verifiointiin ja validointiin, jota tulee aina tarkentaa sektorikohtaisilla vaatimuksilla.


Nykyiset todentamistoiminnan akkreditoinnit liittyen päästökauppatodentamiseen, sähköntuotantotukitodentamiseen sekä kestävyyskriteeritodentamiseen tulee päivittää uuden vaatimuksen mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessäUuden standardin käyttöönotto arvioidaan pääsääntöisesti määräaikaisarviointien yhteydessä. Toimijan tulee toimittaa hakemus FINASiin materiaalipyynnön yhteydessä. Ennen arviointikäyntiä FINASille tulee toimittaa osoitus käyttöönotosta sisältäen tiedot:
Vertailu uusien ja vanhojen vaatimusten välillä
Tiedot toimenpiteistä, jolla uuden standardin vaatimukset täyttyvät
Tiedot henkilöstön koulutuksesta uusiin vaatimuksiin
 
Päästökauppatodentamisen sektorikohtainen vaatimusstandardi on edelleen ISO 14065, josta otetaan käyttöön uusi versio SFS-EN ISO 14065:2021. Muiden todentamisten osalta sektorikohtaiset vaatimukset (EU-säädökset, kansallinen lainsäädäntö) säilyvät ennallaan. 
 
Lisätietoja saa osoitteesta akkreditointi@finas.fi


​​

vaatimukset; Todentamistoiminta; Todentajat