Uuden standardin ISO 45001:2018 käyttöönotto

28.3.2018
Periaatteet standardiin ISO 45001:2018 (Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use) siirtymiselle on kuvattu  IAF:n julkaisemassa oppaassa IAF MD 21:2018 (Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007)

Siirtymäaika ISO 45001:2018 käyttöönottoon on kolme vuotta standardin ilmestymisestä  eli maaliskuusta 2018 lukien. Akkreditointielimet eivät tunnusta sertifiointeja, jotka on myönnetty OHSAS 18001:2007 asiakirjan perusteella sen jälkeen, kun siirtymäaika ISO 45001 standardin käyttöönottoon on päättynyt.  OHSAS 18001:2007 asiakirjan pohjalta myönnettävien sertifikaattien voimassaolo tulee rajata siirtymäkauden päättymiseen.
 
FINASin arvioinnit

FINAS käynnistää arviointitoimenpiteet saatuaan hakemuksen pätevyysalueen muutoksesta uuteen ISO 45001 siirtymiseksi.
  
Muutoshakemuksessa FINASiin tulee  toimittaa seuraavat tiedot ennen arviointia:

  • sertifiointiorganisaation oma analyysi uusien standardien keskeisimmistä muutoksista (GAP -analyysi)
  • tiedot, miten velvoittavan oppaan IAF MD 22:2018 vaatimukset on otettu huomioon 
  • suunnitelma ja toimenpiteet ISO 45001 standardin käyttöönotosta ja arviointien toteuttamisesta sekä vaikutuksesta auditointiohjelmaan ja -suunnitelmaan
  • tiedot auditoijien koulutuksesta ja pätevöittämisestä uuden standardin mukaisiin auditointeihin
  • tiedot asiakkaiden informoinnista uusien standardien käyttöönottoon liittyen


Pätevyysalueen muutoshakemus tullaan arvioimaan lähtökohtaisesti akkreditointikauden normaalien arviointien yhteydessä. Tarvittaessa asiakkaan toivomuksesta voidaan tehdä erillinen arviointi. Muutoshakemuksen arviointiin sisältyy aina dokumenttien arviointi toimistoarviointina ja vähintään yksi auditoinnin seuranta.
Arvioinnin laajuuteen vaikuttaa osaltaan uuden IAF MD 22:2018 oppaan vaatimukset.


LIsätietoja:

Sanna Haimi-Ilvonen, pääarvioija, etunimi.sukunimi (a) finas.fi
Varpu Rantanen, johtava asiantuntija, etunimi.sukunimi (a) finas.fi