Arviointiperiaatteet A2/2016, A3/2016 ja A8/2016 päivitetty

10.10.2016

FINAS A2/2016 Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistus- ja vertailumittauskäytäntöjen arvioinnille

Uusi versio korvaa oppaan aikaisemman version A2/2012. Arviointiperiaatteeseen on tarkennettu kuvaus vertailumittaustulosten käytöstä arvioinnissa. Oppaan viiteluettelo on päivitetty.

A2/2016 Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistus- ja vertailumittauskäytäntöjen arvioinnille

 

FINAS A3/2016 Mukautuvan pätevyysalueen akkreditoinnin periaatteet

Uusi versio korvaa oppaan aikaisemman version A3/2012. Oppaassa on tarkennettu mukautuvan pätevyysalueen esitystapaa sekä mukautuvan pätevyysalueen arviointia. Oppaaseen on lisätty viiteluettelo.

A3/2016 Mukautuvan pätevyysalueen akkreditoinnin periaatteet

 

FINAS A8/2016 Riippumattomuuden arviointi – FINASin periaatteet

Uusi versio korvaa oppaan aikaisemman version A8/2013. Uudessa versiossa on otettu huomioon vertailumittausjärjestäjien toiminta.

A8/2016 Riippumattomuuden arviointi - FINASin toimintaperiaatteet 

A3; A4; Arviointiperiaate; A2