Arviointiperiaate A1/2016 päivitetty

29.8.2016
​FINASin arviointiperiaate A1/2016 ' Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2013 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi' on päivitetty.

Uusi versio korvaa oppaan aikaisemman version A1/2012.

Oppaaseen on päivitetty standardi SFS-EN ISO 15189:2013 ja lisätty FINAS Opas 2/2014 "Opas akkreditointivaatimusten soveltamiseksi ympäristönäytteenotossa", joka täydentää arviointiperiaatetta.

Lisätietoa:

A1/2016 Periaatteet SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS/EN ISO 15189:2013 mukaisen näyttenottotoiminnan arvioimiseksi

FINAS arviointiperiaatteet

 

Arviointiperiaate; näytteenottotoiminta