Arviointiperiaate A11/2016 on julkaistu

1.7.2016
FINASin arviointiperiaate ’Alihankinnan arvioinnin periaatteet’ on julkaistu.

Alihankinnan merkitys testaus-, tarkastus- ja sertifiointitoiminnassa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Alihankinnan käyttö on lisääntynyt ja se tulee yhä monipuolisemmin arvioinnin kohteeksi erilaisia toimijoita arvioitaessa.

Kaikki akkreditoinnin vaatimusstandardit sallivat alihankinnan käytön ja yleisperiaatteet alihankinnan käytölle ovat samat kaikissa vaatimusstandardeissa. Alihankinnan tulee olla läpinäkyvää koko alihankintaketjussa, mikä lisää luottamusta alihankittuun toimintaan. Alihankinnan käytöstä tulee sopia riittävän yksityiskohtaisesti asiakkaan kanssa.  Alihankintaa käyttävä toimija vastaa aina alihankkijan tuloksista, myös jos kyseessä on ketjutettu alihankinta. Lisäksi alihankkijan pätevyydestä ja tuotettujen tulosten oikeellisuudesta tulee voida jatkuvasti varmistua. Yleisperiaatteiden lisäksi eri vaatimusstandardeissa on alakohtaisia vaatimuksia, jotka huomioidaan arvioitaessa alihankintaa näillä toimialoilla. Arviointiperiaatteessa on kuvattu tarkemmin näkökohtia, jotka tulee huomioida alihankintaa arvioitaessa.

Arviointiperiaatteen on laatinut VANK P:n nimeämä työryhmä vuosina 2014 - 2016. FINAS hyödyntää arviointiperiaatteessa esitettyjä linjauksia arviointien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Arviointiperiaatteen englanninkielinen versio julkaistaan myöhemmin.

Linkki arviointiperiaatteeseen:
A11 Alihankinnan arvioinnin periaatteet

Lisätietoja:

Pääarvioija Marjukka Mäkinen, etunimi.sukunimi (at) finas.fi

alihankinta; Arviointiperiaate