Sisäänkirjautuminen

Koronavirus (COVID19) ja auditointien toteuttaminen sertifiointitoiminnassa

17.4.2020
COVID-19 pandemia on vaikuttanut paitsi akkreditointiin liittyvien arviointien toteuttamiseen, myös sertifiointitoiminnan auditointeihin ja menettelyihin. IAF (International Accreditation Forum) on avannut verkkosivun, joka kokoaa yhteen käytäntöjä tässä poikkeustilanteessa.

​IAF:n https://iaffaq.com/ -sivustolle on koottu kysymyksiä ja vastuksia, miten yhteisiä sääntöjä tässä tilanteessa sovelletaan. Mikäli omaan ongelmaan ei löydy vielä vastausta, voi uusia kysymyksiäkin sivulle lähettää.

 

Poikkeustilan käytäntöihin löytyy ohjeistusta myös IAF:n oppaista. Mm. näiden oppaiden tarkempaa soveltamista eri tilanteissa on avattu FAQ-sivustolla.

 

Informatiivinen opas IAF ID 3: 2011  käsittelee toimintaa poikkeustilanteissa.

 

IAF MD 4:2018 on velvoittava opas ja ohjeistaa teknisten ja digitaalisten menetelmien käyttöä arvioinneissa.

 

Velvoittavassa oppaassa IAF MD5:2019 on kuvattu auditointiajan määrittäminen järjestelmä-, ympäristö- ja työterveys ja turvallisuussertifioinnin auditoinneissa.

covid19; auditointi; sertifikaatti