Sisäänkirjautuminen

Koronaviruksen (COVID19) vaikutukset kalibrointeihin

2.4.2020
FINASiin on tullut yhteydenottoja koskien kalibrointien toteutusta poikkeusolojen aikana.

​​FINASiin on tullut yhteydenottoja koskien kalibrointien toteutusta poikkeusolojen aikana. Sekä akkreditoiduilta testaus- että kalibrointilaboratorioilta on tullut tietoa, että sovittuja kalibrointiaikatauluja ei pystytä aina noudattamaan.  Akkreditoitujen laboratorioiden tulee tässä tilanteessa tehdä riskinarviointi, miten mahdollinen kalibrointivälin piteneminen koronaviruksen takia vaikuttaa tulosten oikeellisuuteen ja luotettavuuteen. Riskinarvioinnin perusteella tulee miettiä, kuinka pitkälle mittauksia voi jatkaa ilman uudelleenkalibrointeja ja onko jotakin sisäisiä menettelyjä, joilla voidaan varmistaa, että kalibrointien tila ei ole muuttunut.