Sisäänkirjautuminen

Koronapandemian aikana arvioinnit pääsääntöisesti etäyhteyksin

14.4.2021
TUKES on linjannut, että etätyösuositus jatkuu elokuun 2021 loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että FINASin arvioinnit toteutetaan edelleen pääsääntöisesti etäarviointeina.

Arviointeja voidaan tietyissä tilanteissa toteuttaa paikan päällä. Arviointia suunnitellessa tehdään erillinen käynnin riskinarviointi, jossa arvioidaan, voidaanko lähiarviointi toteuttaa:

  • riskinarviointi tarkoittaa tässä sekä terveysperusteisia että arvioinnin lopputulokseen vaikuttavia riskejä
  • riskinarvioinnissa huomioidaan mm. etäisyys kohteeseen, matkustustapa, yöpyminen, saman kohteen eri toimipisteet useampana päivänä, arvioijaryhmän ja kohteen suuruus
  • riskinarvioinnin perusteella voidaan myös päätyä tekemään osa arvioinnista lähi- ja osa etäarviointina
  • etäarviointia voidaan myöhemmin täydentää lähiarvioinnilla
  • ensisijaisesti lähiarviointeja on toteutettu ensiarvioinneissa ja kenttäseurannoissa
  • jos lähiarviointi ei onnistu, tavoitteena on toteuttaa toiminnan seurantaa hyödyntämällä reaaliaikaista suoratoistoa (esim. kamerayhteys Teamsillä)

Pandemiatilannetta seurataan ja tarvittaessa käytäntöjä muutetaan. FINASista otetaan yhteyttä asiakkaaseen normaalin käytännön mukaisesti arviointien toteuttamiseksi. Mikäli on kysymyksiä arviointien toteuttamiseen liittyen, voitte olla yhteydessä akkreditointi@finas.fi


​​

korona