Sisäänkirjautuminen

Katriina Luoma FINAS-akkreditointipalvelun johtajaksi

17.2.2023
FINASin johtajaksi on nimitetty elintarviketieteiden maisteri Katriina Luoma 1.3.2023 alkaen. 

​​​Katriina Luoma.jpeg​Kuva: Veikko Somerpuro

Katriina Luoma on työskennellyt FINASissa vuodesta 2020 alkaen, ensin pääarvioijana ja vuodesta 2021 alkaen ryhmäpäällikkönä. Hän toimi FINASin teknisenä arvioijana yli 10 vuoden ajan ennen pääarvioijan tehtävään siirtymistä. Katriina Luoma työskenteli ennen FINASiin tuloaan noin 20 vuoden ajan elintarviketeollisuuden laboratoriotoiminnan monipuolisissa esihenkilötehtävissä.

FINAS-akkreditointipalvelu on Suomen kansallinen akkreditointielin, joka toteaa päteväksi kalibrointi- ja testauslaboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä päästökauppa- ja EMAS-todentajia ja biopankkitoimijoita. FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin kuuluu myös esim. viranomaisten asettamiin vaatimuksiin perustuvia pätevyyden arviointeja. FINAS toimii itsenäisenä ja puolueettomana yksikkönä Tukesin organisaatiossa.

Virka tuli haettavaksi FINASin nykyisen johtajan Risto Suomisen jäädessä eläkkeelle. Tehtävään tuli 19 hakemusta. 

Lisätiedot: 
pääjohtaja Kimmo Peltonen
p. +358 295 052 157
etunimi.sukunimi@tukes.fi
Twitter: @K1mmoPeltonen

johtaja Katriina Luoma (1.3.2023 alkaen)
p. +358 295 052 102
katriina.luoma@finas.fi
Twitter: @luoma_katriina


​​​