Sisäänkirjautuminen

FINASin koulutukset

9.9.2021
Katsaus tuleviin koulutustilaisuuksiimme 2021-2022.

​​​FINAS-akkreditointipalvelu järjestää koulutustilaisuuksia akkreditointivaatimuksiin ja pätevyyden arviointiin liittyen. Tarjoamme koulutusta teknisen arvioijan tehtävistä kiinnostuneille sekä täydennyskoulutusta henkilöille, jotka jo toimivat teknisinä arvioijina. Järjestämme myös asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme koulutusta pätevyyden arvioinnissa käytettävistä standardeista sekä koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

Marraskuussa 2021 tarjoamme kahta etäkoulutuksena toteuttavaa arvioijakurssia. Arvioijakurssien kohderyhmää ovat erityisesti henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan FINASin teknisinä arvioijina. Kurssit soveltuvat myös yritysten testaus-, kalibrointi-, tarkastus- ja sertifiointitoiminnasta vastaaville henkilöille sekä laatupäälliköille, jotka haluavat kehittää akkreditointivaatimuksiin ja pätevyyden arviointiin liittyvää osaamistaan.

  •  Asiantuntijasta arvioijaksi-kurssi 2.-4.11.2021 käsittelee laboratorioita koskevaa standardia SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, lääketieteellisiä laboratorioita koskevaa standardia SFS-EN ISO 15189 sekä tarkastuslaitoksia koskevaa standardia SFS-EN ISO/IEC 17020. Kurssilla perehdytään testaus- ja kalibrointilaboratorioiden, lääketieteellisten laboratorioiden ja tarkastuslaitosten pätevyyden arviointia koskeviin akkreditointivaatimuksiin. Kurssilla käydään läpi akkreditointiprosessin vaiheet ja arviointeihin liittyvät käytännöt. Kurssin aikana tutustutaan teknisen arvioijan tehtäviin käytännönläheisten harjoitus- ja ryhmätöiden kautta, ja harjoitellaan toimimista arvioijana. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.
  • Asiantuntijasta sertifiointitoiminnan arvioijaksi-kurssi 11.11.2021 käsittelee sertifiointiorganisaatioita koskevia standardeja SFS-EN ISO/IEC 17021, SFS-EN ISO/IEC 17065 ja SFS-EN ISOI/IEC 17024. Kurssilla perehdytään sertifiointiorganisaatioiden ja ilmoitettujen laitosten pätevyyden arviointia koskeviin akkreditointivaatimuksiin ja velvoittaviin oppaisin. Kurssilla käydään läpi sertifiointitoiminnan akkreditointiprosessin vaiheet sekä arviointeihin liittyvät käytännöt, ml. arvioijaryhmän toiminta ja arviointien raportointi toimistoarvioinneissa ja kenttäseurannoissa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Joulukuussa 2021 tarjoamme etäkoulutusta kalibrointien jäljitettävyyttä koskien. Jäljitettävyyskoulutuksen kohderyhmää ovat erityisesti henkilöt, jotka omassa työssään käyttävät referenssimateriaaleja ja/tai toteuttavat kalibrointeja. Kurssi sopii myös henkilöille, jotka työssään hyödyntävät muiden tekemiä kalibrointeja ja arvioivat niiden luotettavuutta ja jäljitettävyyttä.

  •  Kalibrointien jäljitettävyys - perusta mittausten luotettavuudelle-koulutus 16.12.2021 antaa perustiedot mittaustulosten jäljitettävyydestä testaus-, kalibrointi- ja tarkastustoiminnassa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.


Tammikuussa 2022 tarjoamme koulutusta pätevyyden arvioinnissa käytettävistä standardeista. Standardikoulutukset antavat perustiedot akkreditointivaatimuksina käytettävien standardien sisällöstä. Nämä koulutukset soveltuvat erityisesti laboratorion johdolle, laatupäällikölle ja henkilökunnalle. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.
 

  • Standardikoulutus 11.1.2022 käsittelee lääketieteellisiä laboratorioita koskevan standardin SFS-EN ISO 15189 sisältöä ja standardin soveltamista akkreditointivaatimuksena.
  • Standardikoulutus 19.1.2022 käsittelee testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskevan standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 sisältöä ja standardin soveltamista akkreditointivaatimuksena.


Tervetuloa mukaan koulutustilaisuuksiimme!

koulutukset