Sisäänkirjautuminen

Ruokavirasto aloittaa EU:n lannoitevalmistusasetuksen mukaisten ilmoitettujen laitosten hyväksymisen ja nimeämisen

10.6.2021
Ruokavirasto aloittaa EU:n lannoitevalmistusasetuksen mukaisten ilmoitettujen laitosten hyväksymisen ja nimeämisen. Tulevat mahdolliset toimijat tullaan akkreditoimaan tuotesertifiointiorganisaatioina.

Suomeen sijoittautuvan lannoitevalmisteiden vaatimuksenmukaisuuden arviointilaitoksen on haettava ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymistä ja nimeämistä Ruokavirastolta. Ilmoitetuksi laitokseksi haluavan tahon on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen pätevyys CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden ja niiden valmistuksen arviointiin. Ruokavirasto on julkaissut Tiedotteen ilmoitetuksi laitokseksi hakemisesta (Tiedote_ilmoitetuksi_laitokseksi_hakemisesta.pdf, 127,13kt)

Ruokavirasto on myös avannut ohjesivun EU:n lannoitevalmistusasetuksen mukaisten ilmoitettujen laitosten hyväksymiseen ja nimeämiseen liittyen: ​​Ilmoitettu laitos - Ruokavirasto

Ruokavirasto; Ilmoitettu laitos; NB