Sisäänkirjautuminen

FINAS aloittaa biopankkien akkreditoinnit

28.12.2021
Biopankkitoiminnan akkreditoinnilla varmistetaan biopankkien pätevyys, puolueettomuus ja johdonmukainen toiminta, joka varmistaa biologisen materiaalin ja siihen liittyvän tiedon jäljitettävyyden ja laadukkaan käsittelyn.

FINAS aloittaa biopankkien akkreditoinnit vuoden 2022 alussa. Valmisteluvaiheessa FINASissa on tutustuttu biopankkien toimintaan keskustelutilaisuuksissa biopankkien kanssa. FINASin laatujärjestelmää on päivitetty ja biopankkien akkreditointiin liittyviä asiakirjoja on laadittu. Tähän mennessä kaksi pääarvioijista ovat perehtyneet biopankkistandardiin. Joulukuussa pidettiin teknisten arvioijien koulutuksena keskustelutilaisuus biopankkien akkreditoinnista ja biopankkistandardista. Asiakkaat, viranomaiset sekä alan toimijat voivat luottaa akkreditoidun biopankin pätevyyteen ja palvelun laatuun.​

 
FINAS ottaa vastaan hakemuksia biopankkien akkreditoimiseksi vuoden 2022 alusta lähtien (linkki hakemuslomakkeisiin). 

Lisätietoja biopankkien akkreditoinnista saa osoitteesta akkreditointi(at)finas.fi. 

Lue lisää biopankeista artikkelista nettisivuillamme (linkki​).
Akkreditointialueet_3.jpg​​

#akkreditointi; #biopankki