A10 arviointiperiaate julkaistu

20.6.2016
FINASin arviointiperiaate ’Monitoimiala- ja monitoimipisteorganisaatioiden arviointi – FINASin periaatteet’ on julkaistu.

​Monitoimialaorganisaatiolla tarkoitetaan organisaatiota, jolla on akkreditoitua toimintaa usealla eri toimialalla. Toimijalla saattaa tällöin olla useita eri akkreditointitunnuksia. Monitoimipisteorganisaatio suorittaa akkreditoitua toimintaa useassa eri toimipisteessä.  Arviointiperiaatteessa A10 käsitellään seikkoja, joiden mukaan näiden organisaatioiden arviointi tulisi kohdentaa ja jaksottaa. Arviointien suunnittelua tehdään yhteistyössä toimijan kanssa.

Arviointiperiaatteessa käsitellään mm. riskien arviointia osana arviointia ja arviointien suunnittelua, arviointien yhdistämistä, arviointien raportointia, kenttätoiminnan, näytteenoton ja väliaikaisten toimipisteiden arviointia sekä henkilöiden toiminnan seurantaa osana arviointiprosessia.

Arviointiperiaatteen on laatinut VANK P:n nimeämä työryhmä vuosina 2014-2016. FINAS hyödyntää arviointiperiaatteessa esitettyjä linjauksia ja näkökohtia arviointien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Arviointiperiaatteen englanninkielinen versio julkaistaan myöhemmin.

Linkki arviointiperiaatteeseen:

A10 Monitoimiala- ja monitoimipisteorganisaatioiden arviointi – FINASin periaatteet (pdf)

Lisätietoja:

Pääarvioija Mika Penttinen, etunimi.sukunimi(at)finas.fi

arviointi; Arviointiperiaate