Sign In

Organisaatio

​​​​​​​
FINAS-akkreditointipalvelu on Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa itsenäisesti toimiva ja riippumaton yksikkö. Toimintaa johtaa FINASin johtaja sekä akkreditointiasiain valtuuskunta. FINAS on asiakkaisiinsa ja muihin sidosryhmiinsä nähden riippumaton ja puolueeton toimija. FINASin itsenäisen ja riippumattoman aseman varmistavat säädökset on viety osaksi Tukesia koskevaa lainsäädäntöä. Toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö.

FINASin päätoimiseen henkilökuntaan kuuluu FINASin toiminnasta vastaava FINASin johtaja, ryhmäpäälliköt, johtavia asiantuntijoita, pääarvioijia sekä suunnittelijoita.   Arvioitavan toiminnan tekninen asiantuntemus hankitaan FINASin ulkopuolella toimivilta asiantuntijoilta, jotka toimivat sopimusten perusteella teknisinä arvioijina. Myös pääarvioijatehtävissä toimii osittain ulkoisia arvioijia, jotka on koulutettu tähän tehtävään.​​


FINASin organisaatiokaavio


organisaatio; FINAS; akkreditointipalvelu; henkilöstö