Sign In

Organisaatio

​​​​
FINAS-akkreditointipalvelu on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston yksikkö. Toimintaa johtaa FINASin johtaja sekä akkreditointiasiain valtuuskunta. FINAS on asiakkaisiinsa ja muihin sidosryhmiinsä nähden riippumaton ja puolueeton toimija. FINASin itsenäisen ja riippumattoman aseman varmistavat säädökset on viety osaksi Tukesia koskevaa lainsäädäntöä. Toimintaa ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Akkreditointipalvelusta vastaa FINASin johtaja sekä 15 pääarvioijaa ja 7 suunnittelijaa, jotka ovat FINAS-akkreditointipalvelun päätoimista henkilökuntaa. Arvioitavan toiminnan tekninen asiantuntemus hankitaan FINASin ulkopuolella toimivilta asiantuntijoilta, jotka toimivat sopimusten perusteella teknisinä arvioijina. Myös pääarvioijatehtävissä toimii osittain ulkoisia arvioijia, jotka on koulutettu tähän tehtävään.​

FINASin organisaatiokaavio.

organisaatio; FINAS; akkreditointipalvelu; henkilöstö