Logga in

Organisation

​​​
​Ackrediteringstjänsten FINAS är en enhet vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Verksamheten leds av FINAS direktör och av delegationen för ackrediteringsärenden. FINAS är ett oberoende och opartiskt organ i förhållande till sina kunder och andra intressentgrupper. FINAS ställning som ett självständigt och oberoende organ säkerställs genom bestämmelser som upptagits i lagstiftningen om Tukes. Verksamheten styrs av arbets- och näringsministeriet​.

För ackrediteringstjänsten ansvarar FINAS direktör, ledande experter,  bedömningsledare och  planerare som är anställda på heltid vid ackrediteringstjänsten FINAS. Den tekniska expertisen inom verksamhet som ska bedömas upphandlas av experter som verkar utanför FINAS. Dessa experter verkar som tekniska bedömare utifrån avtal. Externa bedömare som utbildats för uppdraget kan också anlitas som bedömningsledare.


​​FINASorganisaatiokaavio2024SE.png

 

 

organisation; FINAS; ackrediteringstjänsten; personal