Lainsäädäntö


Akkreditointiin liittyvät säädökset

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista
  • Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta, n:o 920/2005 ja sen muutos 764/2014
  • Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta n:o 1261/2010 sekä sen muutos 763/2014
  • Valtioneuvoston asetus Turvallisuus - ja kemikaalivirastosta no: 1266/2010 sekä sen muutos 927/2014
  • Valtioneuvoston asetus vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta, n:o 977/2005 ​

 

asetus; laki; lainsäädäntö

 Lisätietoja