Lainsäädäntö


Akkreditointiin liittyvät säädökset

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta
  • Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta, n:o 920/2005
  • Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta n:o 1261/2010
  • Valtioneuvoston asetus Turvallisuus - ja kemikaalivirastosta no: 1266/2010 
  • Valtioneuvoston asetus vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta, n:o 977/2005 ​

European Accreditation on koonnut julkaisuun EA-INF/05 (Directory of European legislations and EU schemes with provisions to accreditation and/or conformity assessment) EU:n alueella voimassaolevat lait ja säädökset akkreditointiin liittyen.

 

 

asetus; laki; lainsäädäntö

 Lisätietoja