Sign In

Lainsäädäntö

​​​​​​Akkreditointiin ​liittyvät säädökset

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 (pdf) akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta
  • Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta, n:o 920/2005
  • Laki Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta n:o 1​261/2010
  • Valtioneuvoston asetus Turvallisuus - ja kemikaalivirastosta no: 1266/2010 
  • Valtioneuvoston asetus vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta, n:o 977​/2005 ​

European Accreditation on koonnut julkaisuun EA-INF/05 (Directory of European legislations and EU schemes with provisions to accreditation and/or conformity assessment)​​​ EU:n alueella voimassaolevat lait ja säädökset akkreditointiin liittyen.

 

 

asetus; laki; lainsäädäntö