Logga in

Lagstiftning

​​​​
​Bestämmelser om ackreditering

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (pdf) om krav för ackreditering
  • ​​Lag om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven nr 920/2005 
  • Statsrådets förordning om delegationen för ärenden som gäller bedömning av överensstämmelse med kraven 977/2005 
  • Lag om Säkerhets- och kemikalieverket nr 1261/2010 
  • Statsrådets förordning om Säkerhets- och kemikalieverket nr 1266/2010 

European Accreditation, den europeiska samarbetsorganisationen för ackrediteringsorgan, har sammanställt en publikation EA-INF/05 (Directory of European legislations and EU schemes with provisions to accreditation and/or conformity assessment) över de lagar och förordningar inom EU området som berör ackreditering.

lagstiftning

 Mer information