Kansainvälinen akkreditointi


Akkreditointi on kansainvälisesti yhtenäinen pätevyyden osoittamisen menettely, joka perustuu standardiin ISO 17011. Akkreditoinnin toimintatavoista sovitaan kansainvälisissä alan järjestöissä, joiden jäseninä ovat eri maiden akkreditointielimet. FINAS toimii sekä Euroopan että kansainvälisissä järjestöissä (EA, ILAC ja IAF).

Järjestöt varmistavat ja osoittavat yhtenäiset toimintatavat vertaisarviointien ja tunnustamissopimusten avulla. FINAS on jäsen kaikissa kansainvälisissä akkreditoinnin tunnustamissopimuksissa.

EU:n komissio on nimennyt Euroopan akkreditointijärjestön (European co-operation for Accreditation, EA) vastaamaan akkreditointijärjestelmästä Euroopassa. EA vastaa yhteydenpidosta ja sopimuksista EU:n komission kanssa ja arvioi EU:n akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksen toteutumista osana vertaisarviointeja.

FINAS on jäsen maailmanlaajuisissa akkreditoinnin järjestöissä, ILAC ja IAF. FINASin toiminta on kansainvälisesti yhdenmukaista ja tunnustettua näiden järjestöjen toiminnan kautta.

Cross Border -periaatteet
EU-asetuksen (N:o 765/2008) mukaiseen eurooppalaiseen akkreditointijärjestelmään kuuluu, että kukin jäsenmaa vastaa toiminnasta omassa maassaan. Akkreditointielimet tekevät arviointeja toisissa maissa erityistilanteissa, jos jokin maa sopii, että palvelu hankitaan toisesta maasta. Muissa maissa järjestetään arviointeja myös, kun akkreditoiduilla organisaatioilla on toimintaa näissä maissa. Valtioiden rajat ylittävästä akkreditoinnista keskustellaan ja sovitaan aina kunkin maan oman akkreditointielimen kanssa. Euroopassa on käytössä EAn Cross Border -periaatteet.

 

 

pätevyys; akkreditointi; tunnustamissopimukset; akkreditointijärjestelmä