Sign In

Kansainvälinen akkreditointi

​​​​​​
Akkreditointi on kansainvälisesti yhtenäinen pätevyyden osoittamisen menettely, joka perustuu standardiin ISO 17011. Akkreditoinnin toimintatavoista sovitaan kansainvälisissä alan järjestöissä, joiden jäseninä ovat eri maiden akkreditointielimet. FINAS toimii sekä Euroopan että kansainvälisissä järjestöissä (EA, ILAC ja IAF). Toimintatavoista sovitaan tyypillisesti erilaisten oppaiden muodossa.​

Järjestöt varmistavat ja osoittavat yhtenäiset toimintatavat vertaisarviointien ja tunnustamissopimusten avulla. FINAS on jäsen kaikissa kansainvälisissä akkreditoinnin tunnustamissopimuksissa, joista voit lukea lisää verkkosivuillamme. 

EU:n komissio on nimennyt Euroopan akkreditointijärjestön (European co-operation for Accreditation, EA) vastaamaan akkreditointijärjestelmästä Euroopassa. EA vastaa yhteydenpidosta ja sopimuksista EU:n komission kanssa ja arvioi EU:n akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetuksen toteutumista osana vertaisarviointeja.

FINAS on jäsen maailmanlaajuisissa akkreditoinnin järjestöissä ILACissa ja IAF:ssä. FINASin toiminta on kansainvälisesti yhdenmukaista ja​​​ tunnustettua näiden järjestöjen toiminnan kautta.

Cross Border -periaatteet

EU-asetuksen (N:o 765/2008) mukaiseen eurooppalaiseen akkreditointijärjestelmään kuuluu, että kukin jäsenmaa vastaa toiminnasta omassa maassaan. Akkreditointielimet tekevät arviointeja toisissa maissa erityistilanteissa, jos jokin maa sopii, että palvelu hankitaan toisesta maasta. Muissa maissa järjestetään arviointeja myös, kun akkreditoiduilla organisaatioilla on toimintaa näissä maissa. Valtioiden rajat ylittävästä akkreditoinnista keskustellaan ja sovitaan aina kunkin maan oman akkreditointielimen kanssa. Euroopassa on käytössä EAn Cross Border -periaatteet.

Kansainvälisten järjestöjen oppaat

Akkreditointien yhteistyöjärjestöt EA, ILAC ja IAF julkaisevat akkreditointiin liittyviä oppaita, jotka jaetaan velvoittaviin ja ohjaaviin oppaisiin. Akkreditointia hakevien ja akkreditoitujen organisaatioiden tulee ottaa huomioon nämä oppaat omassa toiminnassaan. Organisaatioiden tulee täyttää velvoittaviksi oppaiksi määriltetyjen oppaiden vaatimukset.

EA julkaisee velvoittavia oppaita, Mandatory (M) sekä ohjaavia oppaita Guidance (G) ja Informative (INF). Oppaita on saatavilla EA:n verkkosivuilla. Lisäksi EA julkaisee EA​-INF/​01 nimistä julkaisua, johon listataan​​ EA:n julkaisemat dokumentit ja niiden versiotiedot.

ILAC julkaisee velvoittavia oppaita, Policy (P) sekä ohjaavia oppaita Guidance (G). Oppaita on saatavilla ILACin verkkosivuilla.

IAF julkaisee velvoittavia oppaita, Mandatory (MD) sekä ohjaavia oppaita Informative (ID). Oppaita on saatavilla ​IAF:n verkkosivuilla.

Lisäksi kansainvälisillä järjestöillä ILAC ja IAF on yhteisiä julkaisuja, jotka ovat velvoittavia (Joint Publications (A)).

 

oppaat; akkreditointi; pätevyys; tunnustamissopimukset; akkreditointijärjestelmä