Logga in

Internationell ackreditering

​​​​​​​​​​​​
Ackreditering är ett internationellt enhetligt förfarande för påvisande av kompetens som baseras på standarden ISO 17011. Om förfaringssätten vid ackreditering avtalas i internationella branschorganisationer i vilka de olika ländernas ackrediteringsorgan medverkar som medlemmar. FINAS medverkar i både europeiska och globala organisationer (EA, ILAC och IAF).

Organisationerna säkerställer och påvisar att deras förfaringssätt är enhetliga genom referentbedömningar och avtal om ömsesidigt erkännande. FINAS har undertecknat alla internationella avtal o​m erkännande av ackreditering, som du kan läsa mer om på vår webbplats.

EU-kommissionen har utsett den europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering (European co-operation for Accreditation, EA) som ansvarig för ackrediteringssystemet i Europa. EA ansvarar för kontakterna och avtalen med EU-kommissionen och bedömer genomförandet av EU:s förordning om ackreditering och marknadstillsyn som en del av referentbedömningarna.

FINAS är medlem i de globala organisationerna för ackreditering ILAC och IAF. FINAS verksamhet är internationellt enhetlig och erkänd via dessa organisationers verksamhet.

 

Cross Border-principer

Inom det europeiska ackrediteringssystemet enligt EU-förordningen (nr 765/2008) gäller att varje medlemsstat ansvarar för verksamheten i sitt eget land. I specialfall kan ackrediteringsorgan göra bedömningar i andra länder, om ett land avtalar om att tjänsten upphandlas från ett annat land. Bedömningar ordnas också i andra länder när ackrediterade organ har verksamhet i dessa länder. Om ackreditering över statsgränserna diskuteras och avtalas alltid med det aktuella landets eget ackrediteringsorgan. I Europa tillämpas EA:s Cross Border-principer.

 


 

erkännande; kompetens; ackreditering