Sign In

Akkreditoitujen palveluiden hyödyntäminen eri maissa

​​​​​​​​​​​Akkreditointi on maailmanlaajuinen järjestelmä, joka perustuu kansainvälisiin standardeihin. Järjestelmä on tehty maailmanlaajuiseksi tavaksi osoittaa pätevyys. Akkreditointiorganisaatioiden välisillä MLA- ja MRA- sopimuksilla varmistetaan, että sopimuksen piiriin kuuluvat akkreditoinnit ja niiden alla tehdyt tulokset voidaan hyväksyä riippumatta siitä, missä maassa akkreditointi on saatu.

Tulosten hyväksyttävyys

FINASin akkreditoimat toimijat voivat hyödyntää tulosten hyväksyttävyyttä muissa maissa MLA- ja MRA-sopimuksen mukaisilla akkreditointialueilla. Sopimuksissa mukana olevat maat ovat sopineet, että muissa sopimusmaissa tehdyt akkreditoidut tulokset hyväksytään yhdenvertaisesti. Tällä hetkellä FINAS on mukana kaikkien toimintojensa (paitsi biopankkitoiminta) osalta kansainvälisissä sopimuksissa. Biopankkitoiminnalle ei ole vielä tehty sopimusta. Viittaamalla FINAS akkreditointiin toimija osoittaa, että tulokset on tehty akkreditoidusti. Viittaus pitää sisällään myös tiedon tulosten hyväksyttävyydestä kansainvälisesti, vaikka sitä ei erikseen mainittaisi. FINASin kuuluminen sopimusten piiriin varmistaa samalla myös toimijan tulosten kuulumisen kansainvälisen hyväksynnän piiriin. Tiedot voimassa olevista kansainvälisistä sopimuksista eri akkreditointiorganisaatioiden osalta voi tarkistaa olemalla yhteydessä FINASiin. Tietoa saa myös suoraan akkreditoinnin kansainvälisten järjestöjen (EA, ILAC, IAF) verkkosivuilta, joissa on julkaistu kansainvälisten MLA/MRA-sopimusten osapuolet. Järjestelmä laajentuu jatkuvasti ja uusia maita tulee sopimusten piiriin.
 

Kansainväliset akkreditointitunnukset

FINAS akkreditointitunnuksen lisäksi toimija voi viitata tulosten yhteydessä myös kansainvälisiin sopimuksiin ja tällä tavalla vielä erikseen osoittaa tulosten hyväksyttävyyden kansainvälisten sopimusten mukaisesti. EA MLA-sopimukseen voi tällä hetkellä viitata sanallisesti: "FINAS kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen (EA MLA)." Teksti on lisätty myös toimijoiden pätevyysalueisiin.

FINASin akkreditoimat toimijat voivat kertoa toimintansa kuulumisesta kansainvälisten sopimusten piiriin käyttämällä IAF MLA- ja ILAC MRA -sopimuksiin liittyviä kansainvälisiä akkreditointitunnuksia (ILAC MRA ja IAF MLA -tunnukset). Tunnuksia käytetään aina yhdessä organisaation oman akkreditointitunnuksen kanssa. Tunnusten käyttöönotto on kuvattu dokumentissa V1 (pdf) ja niiden hakemisesta saa lisätietoja FINASista.​


ILAC MRA -akkreditointitunnus
​ ​IAF MLA -akkreditointitunnus

​​

hyväksyttävyys; tunnustaminen; akkreditointitunnus