Akkreditoitujen palveluiden hyödyntäminen eri maissa


Tulosten hyväksyttävyys

Toisessa maassa toimiva yritys tai viranomainen voi kansainvälisiä sopimuksia hyödyntämällä varmistua FINASin akkreditoinnin tunnustamisesta omassa maassaan ja vastaavasti suomalaiset yritykset tai viranomaiset voivat varmistua toisessa maassa myönnetyn akkreditoinnin hyväksyttävyydestä Suomessa. Tiedot voimassa olevista kansainvälisistä sopimuksista voi tarkistaa olemalla yhteydessä oman maan akkreditointiorganisaatioon, Suomessa FINASiin. Tietoa saa myös suoraan akkreditoinnin kansainvälisten järjestöjen (EA, ILAC, IAF) verkkosivuilta, joissa on julkaistu kansainvälisten MLA/MRA-sopimusten osapuolet. Kansainvälisiin sopimuksiin perustuvan hyväksymisen edellytyksenä on, että akkreditoitu toimija on viitannut antamissaan tuloksissa sopimuksiin kuuluvan akkreditointielimen myöntämään akkreditointiin.


 

Kansainväliset akkreditointitunnukset
FINAS on vuodesta 2014 lähtien kirjannut eurooppalaisen EA MLA –sopimuksen kaikkiin akkreditoituihin pätevyysalueisiin, joita sopimus koskee. Näissä pätevyysalueissa on teksti: FINAS kuuluu European co-operation for Accreditation (EA) monenkeskiseen tunnustamissopimukseen (EA MLA). Akkreditoidut toimijat voivat liittää tulostensa yhteyteen vastaavan tekstin. FINASin akkreditoimat toimijat voivat myös kertoa toimintansa kuulumisesta kansainvälisten sopimusten piiriin käyttämällä IAF MLA- ja ILAC MRA -sopimuksiin liittyviä kansainvälisiä akkreditointitunnuksia (ILAC MRA ja IAF MLA -tunnukset). Tunnusten käyttöönotto on kuvattu dokumentissa V1 ja niiden hakemisesta saa lisätietoja FINASista.


ILAC MRA -akkreditointitunnus
​ ​IAF MLA -akkreditointitunnus


hyväksyttävyys; tunnustaminen; akkreditointitunnus